Fotovoltaika bez dotací? Je to správný směr k udržitelné energetice!

Využití ploch průmyslových areálů pro instalaci FVE mohlo znamenat splnění závazku výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů velice rychle bez jakékoliv investice a dotace ze strany státu. Investice by plně nesli majitelé průmyslových zón.M y říkáme ano! ČR může urychlit plnění svých energetických závazků!

Zdroj: SFŽP

Jak je to možné?

Česká republika se v lednu 2020 zavázala k navýšení podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 22 %. Původní závazek z roku 2019 byl 20,8 %. Další zvýšení tohoto podílu, pro dosažení klimatických závazků Evropské unie a pro nahrazení ruských fosilních paliv, se očekává po hlasování, které proběhne v Evropském parlamentu 12. září. Po tomto hlasování vzroste závazek k navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 minimálně na 45 %.

Tento ambiciózní plán nebude možné naplnit bez zásadních změn v přístupu k výstavbě a povolování alternativních zdrojů energií.

Česká republika má obrovský potenciál v umístění fotovoltaických elektráren na nezastavěných plochách v průmyslových zónách. Územní plány definují nezastavitelnou plochu v průmyslových areálech v úrovni 20 – 35 %. Jedná se tak o plochu o výměře cca 15 000 000 m2 s potenciálem umístění fotovoltaických panelů.

Současný celkový instalovaný výkon FVE v ČR je 2 GW. Teoretický maximální instalovaný výkon nových FVE v průmyslových parcích by mohl být až 1,5 GW. To je ekvivalent 150 % výkonu jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín. V praxi bude výkon menší, protože některé z ploch bude z důvodu nedostatečného osvitu (např. zastíněním budovami) možné využít jen částečně.

Zároveň by využití těchto ploch pro instalaci FVE mohlo znamenat splnění závazku výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů velice rychle bez jakékoliv investice a dotace ze strany státu. Investice by plně nesli majitelé průmyslových zón.

Zajímavý potenciál

Nezastavitelné plochy v průmyslových areálech jsou většinou travnaté plochy, které nadále po instalaci FVE mohou plnit svoji funkci v podobě zadržování vody v krajině a eliminaci tepelného ostrova. Zároveň zastínění fotovoltaickými panely sníží dopad velkých veder plynoucích z klimatických změn a umožní vegetaci lépe bojovat se suchem. Střechy existujících hal nejsou konstrukčně připraveny na instalaci FVE a tak nezastavěné plochy jsou ideálním umístěním.

Solární zdroj energie samozřejmě nenahradí stabilní zdroje, jako jsou jaderné elektrárny, ale umožní výrobcům a uživatelům průmyslových nemovitostí snížit či podstatně omezit využívání elektřiny z distribuční sítě na chlazení a klimatizaci budov, dobíjení elektromobilů, svícení a další činnosti související s provozem.

Tento potenciál může stát jednoduše odemknout – je potřeba jen fotovoltaiku dle zákona považovat za infrastrukturu, bez nutnosti umisťovat povolovacím procesem jako samostatnou stavbu. Klíče od tohoto zámku drží v ruce Ministerstvo pro místní rozvoj , které v rámci povolovacího procesu toto může uvést do praxe. Tuto myšlenku bych chtěl prodiskutovat s Ivan Bartos a Petr Očko z Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic.

Držte nám palce na jednání! Věříme, že toto je správný směr k udržitelné energetice.

Autor: Pavel Sovička, Managing Director, Panattoni Czech and Slovak