Fit for 55: Komise schválila revoluční balík opatření na podporu klimatických cílů a zelené energetiky

Uhlíkové clo, bezemisní doprava, 40 % zelené energie do roku 2030 a rozšíření emisních povolenek. Takto si Evropská komise schválila balíček nových opatření, jež by měly splnit cíl v podobě snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. To je podle Komise klíčový krok k tomu, aby EU splnila svůj dlouhodobý cíl stanovený evropským klimatickým zákonem, kterým je klimatická neutralita do roku 2050.

Zdroj: Evropská Komise

Přísnější cíle na ochranu klimatu

Evropská unie v rámci snahy o splnění přísnějších klimatických cílů přestavila ve středu řadu návrhů na snížení emisí. Plánuje rozšíření emisních povolenek, počítá se zavedením uhlíkového cla a do budoucna i s prodejem nových automobilů bez benzínového a dieselového motoru.

Evropská unie ve snaze splnit přísnější cíle na ochranu klimatu chystá rozšíření systému emisních povolenek. Evropská komise (EK) navrhla, aby se jejich prostřednictvím nově platilo i za znečišťování ovzduší ze silniční či lodní dopravy a vytápění budov. V rámci dosud nejzásadnějšího souboru klimaticky šetrných opatření počítá i s vytvořením fondu, který by měl lidem pomoci kompenzovat očekávané zdražení tepla či pohonných hmot.

Unijní exekutiva plánuje také zavést takzvané uhlíkové clo, které by měly platit podniky vyvážející do EU neekologicky vyráběné průmyslové produkty. Pokud všechny změny schválí členské státy a Evropský parlament, začnou platit od roku 2026.

Povolenkový systém, v němž si znečišťovatelé kupují možnost vypouštět do vzduchu emise, dosud zahrnoval pouze elektrárny, velké průmyslové podniky a komerční leteckou dopravu. Komise ale chce, aby na cestě k dosažení nových klimatických závazků místo dosavadních 40 procent emisí pokryl více než polovinu. Nově se proto současný systém rozšíří na veškerou nákladní lodní dopravu v rámci EU, zahrnovat bude i zhruba polovinu lodní přepravy mezi unií a ostatními částmi světa.

Podpora energetické účinnosti a čisté mobility

V rámci odděleného nového systému se bude nově obchodovat s emisními povolenkami pro silniční dopravu a vytápění budov. Náklady budou hradit výrobci paliv či dodavatelé tepla do budov, což patrně povede ke zvýšení cen pro zákazníky.

Čtvrtina příjmů z emisních povolenek z dopravy a vytápění proto poputuje do nového sociálně klimatického fondu, který bude sloužit mimo jiné k podpoře domácností, pro něž bude očekávané zvýšení cen neúnosné. V letech 2025 až 2032 by měl podle komise členským zemím přinést přes 70 miliard eur (více než 1,8 bilionu korun), které by vedle podpory chudších domácností měly sloužit rovněž k investicím například do energetické účinnosti budov.

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v EU by k roku 2030 měl podle EK vzrůst na 40 procent. Komise tak navrhla zvýšit dosavadní cíl, který činil 32 procent. Celá EU by podle návrhu rovněž měla do roku 2030 omezit spotřebu energie o devět procent proti současným hodnotám.

Plán musí nejprve schválit členské státy a Evropský parlament, což může podle unijních činitelů i kvůli očekávaným námitkám části automobilové lobby trvat až několik let. Pokud všechny změny schválí členské státy a Evropský parlament, začnou platit od roku 2026.