Firmy slibují rychlou návratnost investice do solárů. Jak je to ve skutečnosti?

Fotovoltaické elektrárny rostou jako houby po dešti. Celosvětový nárůst fotovoltaických elektráren překonává odhady a stále více solárních investorů chce využít tuto možnost a získat ekologický zdroj energie s rychlou návratností a dlouhodobou fixací cen elektřiny. Jak maximalizovat návratnost? Shrnuli jsme pro vás možnosti, jak fotovoltaickou elektrárnu plně využít a zkrátit dobu návratnosti.

Zdroj: LONGi Solar

 

Využijte poslední volná místa a přijďte si vyslechnout přední experty v oblasti moderní energetiky na odbornou fotovoltaickou konferenci Smart Energy Forum v Praze v říjnu 2023.

Solární elektrárny zažívají celosvětový boom

V roce 2022 bylo celosvětově instalováno 239 GW nových solárních elektráren, což představuje o 45 % víc solární kapacity, než tomu bylo v předchozím roce. Pozitivní vývoj na trhu v prvních měsících roku 2023 slibuje další rok celosvětového solárního vzestupu, který by měl do konce roku vyústit v 341 GW nově přidaných solárních zdrojů do sítě, což odpovídá nárůstu ve výši 43 %.

Evropská Unie je velkým příznivcem obnovitelných zdrojů energie. Na podporu fotovoltaiky v Irsku směřují například granty poskytnuté od SEAI, které lze využít na nákup a instalaci střešních fotovoltaických elektráren. Podobné dotační programy najdeme v dalších evropských státech.

Návratnost investice v průměru 6 let

V České republice byl na začátku roku 2022 instalovaný výkon FVE přibližně 2,2 GW, v polovině roku 2023 to jsou skoro 3 GW. Vysoký zájem o fotovoltaiku také podpořil vysoký růst inflace a vlastní FVE je jedna z cest, jak ušetřit. Fotovoltaická elektrárna přináší roční úsporu na energiích ve výši 50–80 % a vstupní investice se vrací průměrně během 6 let. V určitých případech návratnost dosahuje už 2 let.

Dotační programy umožnily domácnostem a firmám nastoupit na fotovoltaický boom a podpořily masový nárůst instalací. Vysoká poptávka s sebou nesla několik rizik. Vzrostl počet instalačních firem, které bez proškoleného personálu a s často vypjatým cash flow nabízely instalace fotovoltaických elektráren. 

Případy krachujících společností zaplnily média. Zákazníci nyní musí pečlivě vybírat, jakou servisní společnost zvolí a prověřovat reference, aby si byli opravdu jistí, že jednají s prověřeným a seriózním partnerem. Napomoci může žebříček prověřených servisních společností, který pravidelně aktualizuje o Cech akumulace a fotovoltaiky

Využití dotačního programu Nová zelená úsporám umožňuje domácnostem získat dotaci až ve výši 200 000 Kč. S využitím dotace a při ukládání přebytků do baterií se u běžného rodinného domu s roční spotřebou kolem 5 MWh pohybuje návratnost kolem 6 let.

I firmy mohou čerpat dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny z Národního plánu obnovy. Další finanční prostředky mohou získat také z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Výše dotace se pohybuje v rozmezí 35-60 % z celkové částky. U některých výrobních firem může být návratnost bez dotace i 4 roky. 

Jak maximalizovat návratnost?

Základním parametrem, který má významný vliv na návratnost je využitelnost elektřiny, kterou systém vyrábí. Každý investor by měl posoudit, jak bude elektrárnu využívat, případně jak může upravit své zvyklosti, aby dosáhl nejlepší energetické efektivity a maximální výkonnosti všech zařízení.

Doporučení se mohou vztahovat například na využití domácích spotřebičů (myčka, pračka, sporák) přes den a mimo hlavní špičky, které jsou ráno a v podvečer. V lepší optimalizaci domácnostem výrazně pomáhají systémy s baterií, které sice obnáší vyšší vstupní investici, ale umožňují lépe pracovat s využitím získané energie ze slunce.

Řešení s bateriovým úložištěm je výhodné i pro firmy s nepřetržitým provozem. Toto řešení umožňuje využívat energii ze slunce i v době, kdy slunečního svitu není dostatek a tím maximalizovat vlastní využití vyrobené elektrické energie. Akumulátory poskytnou také částečnou nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě, protože tyto systémy jsou schopny pracovat nezávisle na síti (v tzv. ostrovním nebo back-up režimu).

Pro investory, kteří se aktivně zajímají o využití energie je další variantou dodávat přebytky vyrobené energie do sítě a využívat virtuální baterii nebo spotový prodej na burze. Domácnosti, které nevyužívají vyrobenou elektřinu k topení, mohou mít přetoky až ve výši 70 %, které mohou prodávat do sítě. V tomto případě se může výnos z investice zvýšit o 30–60 %.

Umělá inteligence napomáhá optimalizaci

I v případě fotovoltaických elektráren se stále častěji zapojuje využití umělé inteligence, která pomocí algoritmů optimalizuje spotřebu energie a napomáhá ke snižování nákladů. V reálném časem má investor přehled o spotřebě a využití energií a může neustále optimalizovat energetickou strategii.

Spojení těchto sofistikovaných systémů s bateriovým úložištěm přináší několik výhod: flexibilitu výroby, stabilitu distribuční sítě a ochranu proti haváriím.

Zajímají vás nejnovější trendy v oblasti moderní energetiky? Přijďte na výstavu a konferenci Smart Energy Forum, která se uskuteční ve dnech 17.-18.10.2023 v Praze.