Fatální vývoj: Ve společné aukci solární elektrárny v Německu opět porazily větrníky. Proti výsledku se objevily první protesty

Na počátku listopadu se v Německu uskutečnila druhá technologicky neutrální aukce pro výstavbu nových fotovoltaických (FVE) a větrných elektráren (VTE). O aukci projevilo zájem 37 investorů z řad provozovatelů FVE. Obdobně jako v předchozím kole aukci zcela ovládla solární energetika, přičemž ani tentokrát (již po druhé za sebou) se do společné aukce nepřihlásil ani jeden developer VTE.

juwi


202 MW nových slunečních elektráren

Od roku 2015 aukce na výstavbu nových FVE a VTE organizuje německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA), který do aukce nabídl 200 MW výkonu. Zájem o aukci byl obrovský zejména ze strany developerů FVE, kteří do aukce přihlásili projekty nových FVE o souhrnném instalovaném výkonu ve výši 514 MW. Ze strany developerů pozemních VTE nebyl o aukci žádný zájem.

V aukci nakonec uspělo 37 projektů nových FVE o výkonu ve výši 202 MW. Tyto projekty budou realizovány napříč 8 spolkovými zeměmi Německo. Největší část  nového instalovaného výkonu, více než třetina, se bude realizovat na jihu země v Bavorsku (76,1 MW), v Porýní-Falc (34 MW) a Šlesvicko-Holštýnsku (31,5 MW).

Cenová hladina vítězných nabídek v aukci se pohybovala mezi 48,8 a 57,4  EUR/MWh,  přičemž průměrná cena dosáhla 54 EUR/MWh. Ve srovnání s minulým společným kolem, ve kterém developeři fotovoltaických elektráren vysoutěžili v průměru cenu 56,6 EUR/MWh, se jedná o mírný pokles. 

Fatální vývoj, který se má usměrnit

Výsledku poslední společné aukce, kde se neobjevili žádní zájemci o výstavbu nových VTE na zemi, výrazně pohoršily zástupce Německé asociace obnovitelných zdrojů energie (BDEW). „Nedostatek nabídek na výstavbu nových VTE lze vnímat jako „fatální ránu“ pro další průběh německé Energiewende,“ říká Kerstin Andreae, předseda německé BDEW.

V důsledku změn v legislativě dochází v posledních měsících v Německu k výraznému poklesu nového instalovaného výkonu v segmentu VTE. Toto se nelíbí zástupcům BDEW. V této souvislosti Andreae vyzval německou vládu, aby omezila další podporu novým FVE v aukcích formou snížení přípustného limitu pro velikost nových instalací.

Tento týden v neděli v Německu proběhne další aukce, která je určena pouze pro nové FVE. Její kapacita je 500 MW a byla vyhlášena německou vládou jako speciální aukce za účelem podpory fotovoltaiky v následujících letech.