Expert: V čem se liší kontrola překompenzace v Česku od repoweringu na Slovensku?

V průběhu měsíce srpna Senát projednal novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE) a vrátil jí zpět s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny. Senát upravil tzv. vnitřní výnosové procento (IRR) z 6,3 % na minimálně 8,4 % jako hodnotící měřítko pro kontrolu překompenzace a podpořil zavedení aukcí i pro fotovoltaiku. V čem se kontrola překompenzace liší od repoweringu na Slovensku?

Zdroj: EnBW

Zdroj: EnBW

Pozitivní posun

„Návrh Senátu na zvýšení IRR pro fotovoltaické elektrárny na 8,4 % vnímáme z pohledu fondu NOVA Green Energy zcela jistě pozitivně,“ říká komentuje výstavbu Fund Manager NOVA Green Energy Martin Dratva.

Aktuálně se očekává schválení tohoto návrhu i v Poslanecké sněmovně, neboť se jedná o návrh se stejnými parametry, jaké prosazoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny i většina vládních stran už při schvalování zákona v Poslanecké sněmovně ve 3. čtení v červenci tohoto roku.

„Fond s rizikem překompenzace dlouhodobě kalkuluje a promítá riziko překompenzace do ocenění dotčených aktiv,“ dodává Dratva.

Co přináší repowering na Slovensku?

„Na Slovensku byla v červenci tohoto roku schválena finální podoba tzv. repoweringu. Zákon nabyl platnosti 31. 8. 2021. Do tohoto data musely všechny subjekty, jichž se repowering týká, podat nový cenový návrh na URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), který by jej měl během měsíce září schválit,“ komentuje Dratva.

Prováděcí vyhláška ke schválenému zákonu, ze které teprve byly patrné hlavní parametry repoweringu, ale vyšla až 25. 8. 2021.

„I přes krátký časový okamžik mezi schválením vyhlášky (25. 8. 2021) a nejzazším termínem podáním cenového návrhu na URSO (31. 8. 2021) se fondu NOVA Green Energy povedlo připravit cenové návrhy včetně všech příloh pro všechny fondem vlastněné FVE na Slovensku a cenové návrhy na URSO do zákonem daného termínu podat,“ upřesňuje Dratva.

Slovenský repowering se od české překompenzace výrazně liší. V rámci repoweringu sice dochází ke snížení výkupní ceny pro FVE, na druhou stranu prodlužuje podporované období o 5 let a zohledňuje oprávněné náklady na údržbu v příštích 5 letech, což by mohlo výrazně tlumit případný negativní dopad.

„Zároveň vnímáme tuto úpravu cen jako příležitost pro otevření diskusí s bankami ohledně úprav financování. Další příležitost vidíme v souvisejícím prodloužení nájmů pozemků (tam kde FVE pozemky nevlastní), to umožní delší stabilní provoz elektráren,“ uzavírá Dratva.