Expert: Proč se vyplatí investovat do průtokových redoxních baterií?

„V Česku jsme již instalovali více než 18 průtokových redoxních baterií od různých výrobců od roku 2017,“ říká Radek Veber, jednatel společnosti Flow Battery s.r.o., která se specializuje na instalace průtokových redoxních baterií v České republice. Jak je to s degradací této technologie? Jaké jsou hlavní přednosti této bateriové technologie, která je na rozdíl od tradičních lithiových baterií prakticky nehořlavá?

Na výše uvedené otázky odpovídá v níže uvedeném rozhovoru Radek Veber, jednatel společnosti Flow Battery s.r.o., která se specializuje na instalace průtokových redoxních baterií v České republice.

Zdroj: RedT

V České republice v současnosti na trhu jednoznačně převládají investice do tradičních Li-Ion nebo LiFePO4 baterií. Proč by investoři měli preferovat Průtokové Redoxní Baterie nebo-li Redox Flow Batteries (RFB)?

Zejména kvůli bezpečnosti samotné technologie RFB. Tato bateriová technologie je tvořena z 80% vodou, a proto je tudíž prakticky nehořlavá. Pokud je dnes problém instalovat kvůli požární bezpečnosti tradiční Li-Ion či LFP baterie, pak RFB těmto požadavkům 100% vyhovují.

Další předností RFB je jejich velmi dlouhá životnost, která dosahuje více než 20 let. Pro jejich provoz vystačí jednoduchá údržba a kontrola. Tato technologie má také velmi malou degradaci.

V neposlední řadě jsou RFB z hlediska dopadu na životní prostředí zcela nezávadné, neobsahují žádné nebezpečné kovy.

Jednou z předností RFB je prakticky nulová degradace po dobu životnosti. Jaké dávají výrobci garance na tuto technologii? Jsou k dispozici například výsledků testů nezávislých testovacích center?

K výsledkům nezávislé testovací instituce jsem se zatím nedostal. Od několika výrobců máme interní dlouhodobé data funkčnosti, které odpovídají specifikacím. Naše zkušenosti z provozu je taková, že pokud baterie má správnou údržbu a funguje v optimálním prostředí a režimu, pak k degradaci nedochází.

Co se týče životnosti a servisních nákladů, tam záleží na spolehlivosti daného výrobce. Samozřejmě je nutné servisu a údržbě se věnovat během provozu RFB.

Ve světě existuje již řada úspěšných projektů, které využívají technologie RFB. Kdo v současnosti patří k předním výrobcům RFB ve světě a se kterými spolupracujete?

V současnosti spolupracujeme prakticky se všemi hlavními výrobce RFB ve světě. Důvodem je naše snaha najít nejlepšího dodavatele této technologie. V současnosti je jedničkou na trhu japonský gigant Sumitomo Elektric. V Evropě se etabluje několik zajímavých výrobců, se kterými spolupracujeme. Jedná se například o nástupce společnosti  Gildemeister s produktem CellCube- tj. firma Enerox. V České republice jsme již instalovali 7 bateriových zařízení tohoto výrobce.

Dále se jedná o anglicko-americkou firmu Invinity, která vznikla fúzí americké firmy Avalon a britské společnosti RedT. Dále je to několik firem ze Skandinávie jako VisBlue či z Německa. V nedávné době se v Evropě objevil výrobce velkokapacitních RFB ve Španělsku – společnost E22.

Na českém trhu spolupracujeme prakticky se všemi hlavními hráči. V segmentu malých instalací PRB spolupracujeme s VisBlue nebo s českou firmou Pinflows. Velké instalace připravujeme na českém trhu ve spolupráci s E22 a Sumitomo.

Velkým problémem tradičních lithiových baterií je riziko požárů. Jak jsou na tom RFB z pohledu bezpečnosti?

Jak jsem dříve zdůraznil, tato technologie je prakticky nehořlavá. Je to zřejmě jejich největší výhoda. Elektrolyt RFB  je z 80% tvořen z vody, a proto velmi špatně hoří. Jediné, co na té batérii může hořet, jsou kabely či rozváděče. Tyto se ale nacházejí prakticky ve všech výrobních či skladovacích halách. Takže ta baterie není z pohledu požární bezpečnosti žádným rizikem.

Novým trendem v branži akumulace energie je tzv. poskytování baterií jako služby ve formě pronájmu. Již existují ve světě podobné modely, které umožňují například pronájem vanadového elektrolytu, které po 20- letém použití v RFB lze odprodat či využít jinak s ohledem na prakticky nulovou degradaci. Dávají takové obchodní modely vůbec smysl?

S největší pravděpodobnosti ano. Cena vanadia na burze totiž výrazně kolísá. Pamatuji si cenu vanadia na burze za 8 USD/litr a také cenu 20 USD/litr. V době nižších cen se vyplatí elektrolyt pronajmout či nakoupit do zásoby. Avšak žádná z těchto firem, které vyrábějí RFB, na trhu není dosud 20 let.

Osobně doporučuji spíše instalaci včetně nákupu elektrolytu. Nedokáži si představit ocenění finančního leasingu tohoto elekrolytu. Zatím po nás nikdo nevyžadoval takovou nabídku na českém trhu.

Jako specialista na RFB jste v ČR získal řadu zkušeností s instalaci a provozem této technologie. Kolik projekt a jakým klientům jste v nedávné minulosti dodali bateriové řešení s využitím této technologie?

Celkově jsme realizovali v Česku 14 projektů o kapacitě 1400 MWh. Celkem jsme instalovali 19 RFB, neboť některé projekty zahrnují 2 baterie. Nejstarší RFB máme od roku 2015 instalovanou v Jihočeském vědeckotechnologickém parku- jedná se o výrobek CellCube od firmy Gildemeister (nyní Enerox). Nejnovější instalací PRB máme u stavební firmy Vácha, kde jsme použili technologii dánské společnosti VisBlue.

Ve spolupráci se společností ENEWI CZECH, vyvíjíte vlastní EMS. Práce na jeho vývoji finišují. Co je podstatou EMS a jaké výhody zákazníkům vaše vlastní řešení přináší?

Největší konkurenční výhodou EMS (energetického řídícího systému), o které jsme původně ani netušili, je zmapování chování o tom, jak se jako spotřebitel daný zákazník chová. Průběh spotřeb zákazníka  můžeme sledovat z pohledu jednotlivých hal či provozu. Změříme zatížení jednotlivých fází, na což se často zapomíná.

To znamená, že zákazníci, kteří mají instalované FVE často současno nakupují i dodávají elektrickou energii do distribuční sítě. A zpoplatněný je pouze nákup, nikoliv dodávku. Optimalizace zatížení fázi je docela zajímavá přidaná hodnotu, kterou tam vidíme. Další věc je průběžné měření spotřeby. Takže zákazník získá opravdu relevantní data o tom, jak se celý provoz a instalace bateriového systému chová v praxi.

V současnosti dokončujeme predikci s propojením na Akumetru- tj. serveru, který nám bude poskytovat data o osvitu na 48 hodin dopředu. To nám umožní zautomatizovat aktivní řízení buď FVE či baterie s ohledem na podmínky, které zákazníci dostávají od distributorů -např. o tom, že musí být nulový přetok v určité době.

Tento EMS nám prakticky dal zcela nový pohled na to, jak se daná instalace ve skutečnosti chová. Díky těmto datům můžeme komplexně posoudit hospodaření s energií a navrhovat odpovídající opatření, která maximalizují výnos instalace. Výhodou je, pokud je EMS nainstalován několik měsíců před samotnou instalací FVE a baterie, aby se odpovídající úpravy prováděly hned v úvodu. Již samotným řízením lze spotřebu elektrické energie snížit v průměru o 20 %.

Děkujeme za rozhovor panu Radku Veberovi, jednateli společnosti Flow Battery s.r.o., která se specializuje na instalace průtokových redoxních baterií (RFB) v České republice.