Expert: Proč prudce roste zájem o investice do zelené energetiky v době pandemické krize?

Zatímco hodnota akcií a dluhopisů v poslední době prudce klesá v důsledku pandemické krize, naopak investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE) přinášejí investorům stabilní a pravidelné výnosy. Proto v současné době prudce roste zájem o investice do zelené energetiky.

Zdroj: Calipsum

Zdroj: Calipsum

Zvýšená poptávka

„V současnosti v důsledku pandemické krize zaznamenáváme zvýšenou poptávku po investicích do OZE,“ říká Markus W. Voigt, CEO společnosti aream GmbH, která se zabývá investicemi do zelené energetiky. Zejména to platí pro institucionální investory, kteří nové hledají nové investiční příležitosti, který generovat stabilní výnosy.

 

Již před vypuknutím pandemické krize bylo mnoho institucionálních investorů opatrnějších při investování. „V té době bylo vytvořeno velké množství volné likvidity, kterou je nyní třeba investovat,“ říká Voigt.

 

Nyní jsou investice do OZE na vrcholu zájmu institucionálních investorů. „Zjevnou výhodou investic od OZE je skutečnost, že prakticky nekorelují s jinými třídami aktiv,“ říká Voigt. „Kromě toho investice do OZE poskytují pravidelnou distribuci výnosů, což je zvláště důležité pro vyrovnání klesající hodnoty investic do akcií.“

 

Další výhody zelených investic

 

Investice do OZE však přinášejí i další výhody pro investory. Například v Německu platí pro investice do OZE legislativa, která garantuje preferenční podmínky pro institucionální investory.

 

„Pro investice od OZE platí tzv. nižší třída rizika, a proto je vyžadována nižší kapitálová podpora,“ říká Voigt. To představuje pouze 30% požadavek na vlastní ekvitu ve srovnání s 39% ekvitou jako je tomu v případě investic do akcií, nebo 49% ekvity v případě investic do soukromého kapitálu. „Tímto způsobem lze lépe využít dostupný rizikový kapitál“.

 

Další výhodou investic do OZE je atraktivní profil rizika ve vztahu k výnosům, který je podporován stabilními, vysoce předvídatelnými dlouhodobými peněžními toky založenými na reálných aktivech.

 

Výnosnost obnovitelných zdrojů, jenž závisí na větru a slunci, se obecně se hodnotí spíše konzervativně,“ říká Voigt. „Velmi větrné měsíce, jak jsme v roce 2020 zažili již dvakrát, zajišťují nadprůměrné výnosy investorům.“

 

Žádoucí diverzifikace

Je však třeba poznamenat, že výhody OZE lze maximalizovat především investováním do portfolií. „Jedná se o kombinaci větru a slunce, ale také o investice v různých geografických lokalitách, a také pomocí různě definovaných kontraktů,“ doplňuje Voigt.

 

Samozřejmě má smysl kombinovat investice do slunce a větru na různých místech tak, aby byly zohledněné regionální rozdíly. Ale možná ještě větší důležitost má zejména v současné turbulentní situaci způsob řízení elektráren: „Čím více jsou elektrárny geograficky rozmístěny, tím je méně pravděpodobné, že budou zasaženy izolací nebo karanténními opatřeními v boji proti pandemii. Na druhou stranu platí to, že servisní týmy obvykle dostávají zvláštní povolení na vstup do elektráren, protože tato infrastruktura je kritická pro fungování hospodářství,“ upřesňuje Voigt.

 

Pro investory je také důležité aktivní správa příjmů z prodeje elektřiny. „Když se ekonomice daří dobře, je samozřejmě zajímavé vyjednat smlouvy o přímém nákupu (PPA smlouvy) výhradně s velkými odběrateli,“ říká Voigt.

 

Toto garantuje vyšší marže pro investory v případě PPA smluv, jelikož tímto se vylučují prostředníci. „Avšak tito odběratelé mohou mít ekonomické problémy v době krize. Proto je lepší v době krize spíše zvažovat investice na bází garantovaných cen (FIT) v rámci platné legislativy, což garantuje stabilitu příjmů. Navíc, v Německu platná legislativa garantuje pro FIT-investice preferenční výkup této elektřiny do distribuční sítě,“ říká Voigt.

 

Celkově lze konstatovat, že správci aktiv v odvětví OZE mohou vytvořit optimální portfolio různých druhů energie, geografického umístění a typu kupní smlouvy. „Tato portfoliová řešení jsou v současnosti velmi vyhledávaná investory,“ uzavírá Voigt. „Ve srovnání s vlastnictvím a provozováním jednotlivých elektráren je riziko rovněž výrazně nižší“.