Expert: Přichází doba, kdy budou solární elektrárny provozovány na čistě tržních principech

„Státní provozní podpora fotovoltaických projektů je pomalu u konce. Začíná nová etapa, kdy budou solární elektrárny provozovány na čistě tržních principech, tedy např. formou PPA kontraktů,“  říká fondový manažer Martin Dratva z iInvestiční společnost REDSIDE, jenž prostřednictvím svého fondu NOVA Green Energy nedávno úspěšně dokončila výstavbu své největší solární elektrárny v maďarském Csabrendeku s instalovaným výkonem 28,5 MWp.

Zdroj: Redside


SN: V roce 2021 jste dokončili výstavbu jedné z největší FVE Csabrendek v Maďarsku o výkonu 28,5 MW.  Proč jste se rozhodli investovat zrovna v Maďarsku? Jak hodnotíte celkově tuto investici Vašeho fondu z pohledu Q1 2022?

Fond NOVA Green Energy hledá investiční příležitosti primárně v zemích střední a východní Evropy, zejména v zemích „V4“. Maďarsko je s ohledem na svou polohu a z hlediska slunečního osvitu správnou volbou. Po pozitivní zkušenosti u akvizice FVE Barcs o výkonu 15MW to byl logický krok rozvoje portfolia v rámci fondu NOVA Green Energy.

Celkově po developmentu, výstavbě a zprovoznění naší největší elektrárny Csabrendek hodnotíme tento vlajkový projekt vysoce pozitivně. Projekt, výstavba a financování dopadly podle představ a kombinace zmíněného a dobrý osvit se podepsaly pod solidní výsledky této FVE.

SN: Pokud se jedná o Maďarsko, pak FVE Csabrendek je již Vašim „druhým přírůstkem“ v této zemi. Budete i v budoucnosti rozvíjet solární byznys v Maďarsku s podporou aukcí nebo zcela bez podpory pomocí PPA smluv či prodejem na burze za tržní ceny, což nedávno oznámil další investor s „českými kořeny“- Photon Energy?

Ano, aktivně se díváme po nových příležitostech v této zemi. Státní provozní podpora projektů ať už ve formě KAT nebo METAR je pomalu u konce. V Maďarsku (a také v jiných evropských zemích) začíná nová etapa, kdy budou solární elektrárny provozovány na čistě tržních principech, tedy např. formou PPA kontraktů. V minulosti vlivem nízkých cen silové elektřiny a vysokých investic na vybudování solární elektrárny takový provoz nebyl ekonomicky smysluplný, nyní se však situace změnila a tyto projekty dávají již i z finančního hlediska smysl.

SN: Jaké technologie využíváte na FVE Csabrendek v Maďarsku, pokud se jedná o panely a střídače? Budete v budoucnosti zvažovat i investice do nových FVE v kombinaci s bateriemi?

V FVE Csabrendek využíváme monokrystalické half-cell (tj. půlené články) panely od společnosti JA Solar a střídače od společnosti Fimer. Elektrárna je připojena do sítě velmi vysokého napětí a součástí elektrárny je tak i zcela nová rozvodna.

Co se týče bateriových úložišť, pro větší (utility scale) solární elektrárny zatím kvůli omezené životnosti baterií a jejich stále vysoké ceně je finanční návratnost takových projektů nižší než u projektů bez baterií. Nicméně u menších např. střešních FVE mohou bateriová úložiště dávat smysl a aktuálně tak máme rozpracované i projekty s bateriovým úložištěm.

SN: Válka a pandemie značně v posledních měsících zdražily komponenty FVE. Ceny panelů za posledních 18 měsíců stouply o více než 70 % a ceny FV konstrukcí zdražily o více než 80 %. Budete dále usilovat o nové projekty FVE v blízké budoucnosti? Pokud ANO, na jaké segmenty se zaměříte a na jakých trzích?

Cena zvyšujících se investičních výdajů je částečně kompenzována rostoucími výkupními cenami. Více než vyšších cen panelů a konstrukcí, které se v poslední době už celkem stabilizovaly, se ale spíše obáváme zvýšení cen výstavby z důvodu výrazné poptávky po budování nových zdrojů a pouze omezenému růstu instalačních kapacit.

Každopádně v současnosti analyzujeme několik nových projektů. Co se segmentů týče, fond má zájem primárně investovat do solárních elektráren (i když se nebráníme ani investicím do jiných obnovitelných zdrojů), a to hlavně na trzích zemí „V4“ popř. Bulharska, Rumunska či Balkánu.

SN: Jaký je nyní zájem investorů o investice do „zelených zdrojů“ ve světle politických a ekonomických turbulencí?

Evidujeme zvyšující se zájem po investicích, je to přirozený následek těchto turbulencí. Nyní je zřejmější, že už v blízké budoucnosti nebude spolehnutí na dostatečné množství fosilních zdrojů, a i z praktického hlediska je tedy nutné více investovat do zelených zdrojů. Na druhou stranu, náš fond funguje od roku 2014, nejsme v této branži nováčkem a potenciál zelených zdrojů jsme viděli už výrazně dříve, než došlo k nynějším turbulencím.

SN: V souvislosti s odklonem „demokratické Evropy“ od fosilních paliv, zejména plynu, se často v českých médiích hovoří o „předčasném konci Green Dealu“. Jak vnímáte současnou situaci v oblasti „zelené energetiky“?

Současný vývoj jen podporuje naši dlouhodobou filozofii ohledně obnovitelných zdrojů, tento směr je nezbytným předpokladem v restrukturalizaci energetického mixu našich krajů. Zároveň nesmíme zapomínat na nestabilitu většiny obnovitelných zdrojů a tato restrukturalizace musí být řešena komplexně: musí být založena na stabilních base load zdrojích, a doplněna alternativními   zdroji i podpůrnými mechanismy např. v podobě bateriového uložiště.

SN: Poslední otázka – dokážete si představit smysluplný rozvoj obnovitelných zdrojů bez státní podpory? Vyplatí se vůbec investovat do fotovoltaiky pouze na tržním mechanismu?

Dokážeme si to představit, některé projekty už dávají smysl i na tržní bázi. I pokud by neexistovaly podpůrné mechanismy v podobě např. Modernizačního fondu, z hlediska investování by někdy stačilo stabilní podnikatelské prostředí, tzn. neměnění podmínek hry v podobě dodatečných daní, poplatků, zátěží, regulací apod.