Expert: Návrh nové legislativy pro komunitní energetiku je nutné doladit, jinak může skončit jako mrtvě narozené dítě

„Zakotvení energetických společenství v energetickém zákoně lze nepochybně jen přivítat. Až čas ale ukáže, zda se nejedná o mrtvě narozené dítě,“ komentuje návrh dlouho očekávané novely energetického zákona o komunitní energetice partner naší advokátní kanceláře Pavel Doucha

Obrázek: Pavel Doucha; Zdroj: AK DouchaŠikola Advokáti s.r.o.

Předloha roku

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky návrh koncem minulého týdne poslalo do mezirezortního připomínkového řízení a dokument je klíčový pro další rozvoj lokálních obnovitelných zdrojů energie ze slunce, větru nebo biomasy. A pro občany, firmy i obce znamená další krok na cestě k levné a čisté energii.

Jednoznačně se jedná o jeden z nejočekávanějších dokumentů letošního roku, po kterém volá řada expertů i odborných organizací. Stávající právní úprava totiž nutí majitele například střešních fotovoltaik spotřebovat vyrobenou energii přímo v místě produkce. Obce navíc dnes nejsou dostatečně motivované k budování bioplynových stanic nebo větrných elektráren. Projednávaná novela energetického zákona toto změní.

Sporné body

Pavel Doucha ale zároveň upozorňuje, že dokument má několik sporných bodů, které je potřeba ještě doladit. Obsáhlý návrh zákona totiž zájemcům o založení energetického společenství ukládá celou řadu povinností, včetně nutnosti získat osvědčení k činnosti od Energetického regulačního úřadu. Byrokratická zátěž tak může řadu zájemců odradit.

„Co je ale hlavní – nejčastějším důvodem pro založení společenství bude záměr sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje ve vlastnictví společenství mezi jeho členy. Tedy dodávka této elektřiny zdarma. Navrhovaná právní úprava je však v tomto ohledu polovičatá, neřeší slevy na platbách za distribuci při sdílení elektřiny v rámci lokality, která je připojena na jednu větev nízkého, či vysokého napětí. Zákon zavedení takových slev nevylučuje, realizace je však na Energetickém regulačním úřadu,“ říká Pavel Doucha.

Pokud Energetický regulační úřad nepřistoupí k problému aktivně, motivace k založení společenství se ještě sníží.

Autor: Pavel Doucha, partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.