Jaké technologie budou nadále dominovat ve fotovoltaice?

„Díky využití pokročilých technologií a inovací se bude konverzní účinnost proměny slunečního záření na elektřinu v komerčně dostupných solárních článcích nadále zvyšovat,“ říká expert na fotovoltaiku Li Zhenguo, zakladatel a prezident společnosti LONGi Green Energy Technology, která je v současnosti největším výrobcem fotovoltaických panelů na světě.

Zdroj: LONGi Solar

O perspektivách rozvoje fotovoltaiky můžete diskutovat na konferenci Smart Energy Forum s Adrianem Kočanem, ředitelem společnosti LONGI Solar pro prodej v regionu CEE. 

Křemík bude dominantní po další dekádu

Pokud čekáte na revoluci ve fotovoltaice, kterou způsobí  průlomové technologie solárních článků na bázi perovskitů, kvantových teček či organických struktur, pak dále nepokračujte ve čtení. V příštím desetiletí zůstane totiž křemíkový solární článek (c-Si) hlavní technologií fotovoltaického průmyslu.

„Nicméně, pro dosažení účinnosti c-Si článku vyšší než 28 % je nutné hluboce porozumět faktorům, které ovlivňují konverzní účinnost solárních článků, a  zejména prozkoumat způsoby, jak tyto faktory účinně řídit,“ dodává Li Zhenguo, zakladatel a prezident společnosti LONGi Green Energy Technology.

Tlak na zvyšování konverzní účinnosti

Pokud se v příštích několika letech podaří účinně zlepšit životnost a eliminovat velkou ztrátu účinnosti perovskitových solárních článků, pak můžeme očekávat, že tandemové solární články kombinující perovskit/ c-Si se v budoucnu stanou hlavní technologií vysoce účinných solárních článků.

Podle Li Zhengua by se proto měl fotovoltaický průmysl vrátit na hlavní cestu zvyšování účinnosti přeměny, posílit investice do výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií pro články.

„V tomto ohledu je nutné  položit základy vědeckotechnických inovací,  zabývat se snižováním nákladů, zlepšit konkurenceschopnost fotovoltaického průmyslu a podpořit rozsáhlé využívání čisté energie. To je současná i budoucí hlavní priorita rozvoje čínského fotovoltaického průmyslu,“ zdůrazňuje Li Zhenguo.

Vysoká účinnost konverzní účinnosti a nižší LCOE (tj. celkové náklady na výrobu solární energie) zajišťují konkurenceschopnost fotovoltaické energie a obojí závisí na technologickém pokroku ve fotovoltaickém průmyslu.

Další rozšiřování možností využití

Ve svém vědeckém článku Li Zhenguo uvedl, že s rychlým rozvojem technologie monokrystalických křemíkových článků se fotovoltaická energie stala jednou z nejekonomičtějších forem šetrné energií na světě a díky tomu podíl fotovoltaické energie v globálním energetickém systému neustále roste. Tento rostoucí podíl fotovoltaiky v energetické síti je však limitován intermitencí (tj. proměnlivou povahou) výroby fotovoltaické energie v daném regionu.

„K překonání tohoto problému se zavádějí různorodé doplňkové systémy, které účinně dokáži překonat interminentní povahu fotovoltaiky a dalších obnovitelnýmcj zdrojů energie (vodní a větrná energie atd.). Kromě toho se na trhu rozšiřují různé formy akumulace solární energie, a to na bázi fyzikálních akumulátorů (vodní přečerpávací elektrárny), elektrochemických prostředků (baterie) a chemických prostředků (vodík),“ říká Li Zhenguo.

S ohledem na neustálý tlak na snižování LCOE pro solární energii se proto očekává, že se solární energie stane nejlevnější metodou výroby zeleného vodíku.

„Na druhou stranu, obrovská poptávka po zeleném vodíku v budoucnu přinese velké příležitosti pro rozvoj fotovoltaického průmyslu, což znovu povede k dalšímu snížení nákladů na výrobu fotovoltaické energie,“ upřesňuje Li Zhenguo..

V dlouhodobém horizonutu Li Zhenguo věří, systém „fotovoltaika+“, do kterého je zelený vodík hluboce zapojen, bude klíčem k hluboké dekarbonizaci a udržitelnému rozvoji celé společnosti.

O perspektivách rozvoje fotovoltaiky můžete diskutovat na konferenci Smart Energy Forum s Adrianem Kočanem, ředitelem společnosti LONGI Solar pro prodej v regionu CEE.