Expert: Dodávky FV komponentů je smysluplné si zajistit předem

„Dodávky FV komponentů je smysluplné si zajistit předem,“ říká to Paweł Bujnowski, country manager společnosti Menlo Electric pro český a slovenský trh. Právě Menlo Electric distribuovala v uplynulém roce téměř 500 MW modulů a stala se 3 top distributorem v EU pro společnosti Jinko Solar a Risen Energy, dvou největších výrobců modulů na světě. 

Zdroj: Menlo Electric

 

Jaký je váš recept na úspěch?

Velkou roli hraje pro společnost Menlo Electric cílená geografická diverzifikace prodeje. Do roku 2021 působila společnost na 15 trzích a v roce 2022 toto číslo vzrostlo dojnásobně. V současné době tak směřuje více než 70 % prodejů mimo domovské Polsko. Zaznamenané zpomalení na polském trhu ve 3Q proto nemělo díky tomu na společnost neblahý vliv.

Co nyní sužuje trh s měniči a panely?

V současné době se potýkáme s nedostatkem střídačů, který postihuje zejména velké průmyslové a zemědělské instalace (50 kW+). Obdobně, byť je o maličko lépe, se vyvíjí situace u střídačů v segmentu 10-50 kW, tedy pro malé a střední podniky.

Také jsme zaznamenali, že mnoho distributorů nepodepsalo žádné významné smlouvy na nákup modulů pro rok 2023. To může znamenat, že jakmile se trh „rozjede“, může dojít k občasnému nedostatku modulů. Zejména v nejžádanějším segmentu s vysokou účinností typu N.

Jaké tendence lze dále očekávat?

Jsme blízko přechodu od modulů typu p k efektivnějším modulům typu N. Tato změna je změnou podobného významu, jakim był přechod z polykrystalických modulů na monokrystalické. Výrobní kapacita bude rozdělena podle výrobců mezi hlavní vývojáře a distributory. To přinese problémy s dostupností těchto modulů po dobu prvních několika měsíců, alespoň v případě menších distributorů.

Jak lze podle vás předjímat vývoj cen?

V posledních dvou letech byl pro trh typický rychlý nárůst cen modulů. V posledních měsících jsme však svědky obratu tohoto trendu. Snížení cen bude pravděpodobně pokračovat až do 2. čtvrtletí 2023, dale předvídat nelze. Na straně dodavatelů lze očekávat novou kapacitu v souvislosti s výrobou křemíku, článků a modulů. Neumíme odhadnou poptávku zejména v Číně. Investice do fotovoltaiky byly letos limitovány nedostatkem střídačů, což omezilo poptávku a zmírnilo nárůst cen modulů. Pokud budou střídače v příštím roce snadněji dostupné, poptávka by mohla opět převýšit nabídku a zvýšit ceny.

Stojí za zmínku, že předchozí cenový vrchol nastal koncem prosince / začátkem ledna loňského roku. V té době  agentura Bloomberg New Energy Finance předpovídala, že ceny budou klesat po celý rok 2022. Ve skutečnosti se ceny v 1. čtvrtletí snížily, aby ve 2. čtvrtletí opět začaly růst a ve 3. čtvrtletí dosáhly nových maxim. Obdobný trend se může v určité podobě projevit i v roce 2023.

Jak vnímáte aktuální vývoj na českém trhu?

Aktuálně byla schválena novela zákona nazývaná Lex OZE 1, která usnadní výstavbu obnovitelných zdrojů energie, například menších solárních elektráren zvýšením hranice, pod kterou lze stavět bez stavebního povolení a licence Energetického regulačního úřadu. Pomůže to domácnostem i tisícům firmám, které nyní čekají na instalaci vlastních zdrojů energie. Novelu čeká podpis prezidenta ČR. Je to pro nás signál, že i v ČR se tranzice na ekologické zdroje energie hýbe vpřed.

Jakou radu byste ve světle uvedeného dal vývojářům a instalátorům?

Náklady na případné zpoždění dokončení fotovoltaických projektů jsou vzhledem k aktuálním a projektovaným cenám elektřiny velmi vysoké. To pramení především ze ztráty příjmů nebo úspor způsobených odložením zahájení výroby solární energie. Na tak nestálém trhu a vážných problémech s dostupností komponent má tedy smysl zajistit dodávky předem.

Vidíme, že naši zákazníci již tento přístup přijali. Podle simulací Rystad Energy se při současných cenách elektřiny v zemích, jako je Německo, Spojené království, Francie a Itálie, může FV instalace zaplatit sama za méně než rok. Oddalování jeho výstavby např. dva měsíce je skutečná ztráta výnosů asi 15-20 % hodnoty investice. Odkládání nákupů v naději, že získáte potenciální úspory řekněme 3 % na nákupech komponentů, se v dnešní době nezdá výhodné.

Redakce portálu www.solarninovinky.cz tímto děkuje za rozhovor panu Pawłu Bujnowskému, který je  country manager společnosti Menlo Electric pro český a slovenský trh.