Expert: Dekarbonizace pomocí zeleného vodíku– geniální nápad?

Pro výrobu zeleného vodíku (vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie) potřebujeme vodu a lacinou „zelenou“ energii, pokud možno dodávanou kontinuálně. „Pojďme tedy vyrábět zelený vodík na moři z větrné energie, kde „fouká“ a mořské vody. Tento nápad mně připadá geniální,“ říká Jaroslav Lahoda, generální ředitel, Siemens Energy, s.r.o.. ve svém komentáři na síti LinkedIn.

Zdroj: Siemens

Zdroj: Siemens

Řešení pro dekarbonizaci energetiky

Podíváme-li se na předpokládanou poptávku po zeleném vodíku, který budeme potřebovat pro dekarbonizaci průmyslu, mobility a energetiky, bude prakticky nemožné si jej vyrobit v dostatečném množství a za přijatelnou cenu na pevnině. Je to dáno nejen limity v možnostech využití obnovitelných zdrojů na pevnině, ale také jejich akceptací obyvatelstvem. Proto je myšlenka výroby zeleného vodíku na moři tak přitažlivá.

Největší větrná elektrárna Siemens Gamesa má nominální výkon 14MW. To dnes umíme. Stejně tak umíme elektrolyzér – Sylizer od Siemens Energy. Teď je potřeba vše spojit do řešení, které zvládne mořskou vodu, vymyslet logistiku pro dopravu vodíku a koncept pro provoz a údržbu.  Nebude to jednoduché, ale nebudeme na to sami. Do projektu je zapojeno dalších 30 partnerů. Vývoj zabere 5 roků.

Využití technologie Power-to-X pro dlouhodobou akumulaci

Akumulace energie z OZE do vodíku se bude testovat v rámci prvního průmyslového zařízení typu power-to-X-to-power s moderní plynovou turbínou pro spalování vodíku, bude uveden do provozu v závodě společnosti Smurfit Kappa PRF. Zdejší továrna se specializuje na výrobu recyklovaného papíru a nachází v Saillat-sur-Vienne ve Francii.

Projekt pod názvem HYFLEXPOWER je financovaný Evropskou komisí jako součást rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (grantová smlouva 884229). Na jeho realizaci se podílí konsorcium tvořené společnostmi Engie Solutions, Siemens, Centrax, Arttic, Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR) a čtyřmi evropskými univerzitami. 

„Cílem projektu je ukázat, že pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů lze vyrábět a skladovat vodík, a s ním potom až do výše 100 procent doplňovat zemní plyn, který se nyní používá pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Pro tyto aplikace zmodernizujeme stávající průmyslovou plynovou turbínu Siemens SGT-400 tak, aby byla schopna přeměnit uložený vodík na elektrickou a tepelnou energii,“ vysvětluje Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy, s.r.o..