Expert: Boom fotovoltaiky v Polsku bude pokračovat, změnám v podpoře navzdory

“Polsko se stalo 3. největším evropským FV trhem v roce 2021. Po změnách v podpoře se možná dočasně sníží poptávka po domácích FVE, ale zdražení elektřiny v poslední době razantně zvýší zájem o nové komerční a utiliní solární elektrárny, které potáhnou další boom polského trhu,” říká Michal Marona, Country Manager společnost SolarEdge Poland v rozhovoru pro portal SolárníNovinky.cz

Zdroj: SolarEdge

SN: Polsko se v posledních letech stalo 3. největším evropským fotovoltaickým trhem. Co stojí za tak velkým úspěchem polské fotovoltaiky?

V roce 2016 polská vláda zavedla program podpory na bázi Net-Meteringu („system opustów“), který měl povzbudit jednotlivce a podniky k instalaci fotovoltaických elektráren (FVE). Po jeho zavedení se rozšířily znalosti o solární energii, FVE a do branže postupně vstupovalo stále více instalatérů fotovoltaických systémů. Jak trh dospíval, spotřebitelé začali instalovat FVE společně s tepelnými čerpadly, aby zvýšili vlastní spotřebu solární energie, a tím snížili účty za energii, takže se oba trhy navzájem doplňovaly.

Stejně jako ve většině Evropy se i v Polsku v posledních letech výrazně zvýšily ceny energií, což se stalo dalším impulsem pro koncové zákazníky, kteří chtějí zvýšit úroveň vlastní spotřeby energie vyrobené z FVE. Současně s tím se v průběhu posledních let snížila cena komponentů FVE, které se tak staly dostupnějšími.

A konečně třetím faktorem je celosvětový trend ochrany životního prostředí. Spotřebitelé a podniky se stále více snaží být „zelenější“ a využívání udržitelné energie je velkou součástí této snahy. Ve spojení s tím, že FVE jsou levnější a snadněji se instalují, se fotovoltaika stala v Polsku oblíbenou volbou.

SN: Při rozhovoru s několika fotovoltaickými společnostmi, které vystavovaly během veletrhu ENEX v Kielcích v únoru 2022, jsem zaslechl informace o poklesu trhu v Polsku od dubna 2022? Jaký je váš obecný názor na budoucnost fotovoltaiky v Polsku?

Budoucnost fotovoltaiky v Polsku je stále silná, a to i navzdory změnám v politice podpory FVE. Přicházející změny polské legislativy v oblasti fotovoltaiky budou znamenat konec „system opustów“ (tj. Net-Meteringu), který byl velkou pobídkou pro koncové zákazníky pro instalaci nových FVE. To znamená, že mnoho lidí si pospíšilo s instalací FVE předtím, než tyto změny vstoupí v platnost, takže Polsko zaznamenalo na jaře 2022 velmi silný boom FVE.

Na druhou stranu to může znamenat také mírný pokles dalšího rozvoje trhu. Původní systém podpory (“Systém opustów”) na bázi net-meteringu byl navržen tak, aby podporoval rozvoj FVE a zakládání montážních firem po celé zemi. Naopak, nový systém podpory na bázi tzv. Net-billingu je navržen tak, aby podporoval energetickou účinnost a vlastní spotřebu vyrobené solární energie. Tím, že vláda zvyšuje spotřebu vlastní vyrobené energie namísto jejího prodeje zpět do sítě, se zvyšuje energetická účinnost a podporuje se tím také stabilita sítě.

Nový systém podpory (“net-billing)” stále poskytuje hodnotu pro koncového zákazníka, protože provozovatelé FVE mohou stále prodávat energii zpět do sítě. Avšak místo prodeje za cenu, za kterou by si energii koupili nazpátek ve stejné ceně (Pozn. redakce: předchozí systém podpory na bázi net-meteringu), v režimu nové podpory bude cena energie dodávaná do sítě kolísat. Zpočátku se bude cena energie dodávané do sítě vypočítávat z průměrné měsíční ceny energie, později se přejde na variabilnější sazbu, kde se cena bude vypočítávat na základě hodinových cen. To poskytuje možnost ukládat levnou energii vyrobenou během dne do batérií a prodávat ji zpět do sítě nebo ji využívat pro vlastní spotřebu v období špičky, kdy jsou tarifní poplatky obvykle nákladnější.

Všechny tyto změny směřují k větší míře využívání akumulace energie, která by se v Polsku mohla v příštích letech stát spolu s FVE velmi populární záležitostí. Také nová státní podpora pod názvem “Moj Prąd 4.0” (tj. Můj proud 4.0) představuje novou státní pobídka, která má podpořit instalaci skladování energie jako součástí nových FVE. Oproti předchozí verze této podpory je výše dotací nižší pro nové FVE, ale na druhou stranou je zde motivace tažená vyššími cenami elektřiny. Ceny energií rostou v poslední době, kdy se náš život stále více elektrifikuje, a to platí jak pro domácnosti, tak ještě více pro komerční zákazníky. V této souvislosti očekáváme, že stále více průmyslových podniků bude využívat fotovoltaiku.

SN: Podle polského Institutu obnovitelné energie (IEO) dosáhne Polsko do roku 2025 pravděpodobně až 15 GW instalovaného výkonu ve fotovoltaice. Myslíte si, že trh bude v budoucnosti stimulován více aukceni nebo nebo FV projekty bez podpory?

V současné době nemůžeme říci jistě, co bude hlavním motorem dalšího boomu polské fotovoltaiky, ať už se jedná o aukce či nedotované FVE. Každopádně společnost SolarEdge nabízí kompletní řešení pro jakoukoli instalaci. Jsme připraveni podporovat zákazníky v každé jednotlivé aplikaci, včetně pozemních FVE, které jsou stimulovány z velké části aukcemi. Společnost SolarEdge nabízí všechny typy produktů, a to jak pro rezidenční, tak i pro komerční fotovoltaická aplikace.

Do nabídky společnosti SolarEdge patří úložiště energie, komerční 2:1 optimalizéry výkonu a střídače určené pro větší fotovoltaické systémy, například třífázový střídač SolarEdge s technologií Synergy, který se vyznačuje výkonovým rozsahem 50-120 kW.

SN: Na vašem stánku na veletrhu ENEX jste představili nový baterióvý systém skladování energie (BSSE). Kdy bude tento BSSE k dispozici na trzích ve střední a východní Evropě? Jaké jsou jeho výhody?

Náš nový BSSE bude k dispozici ve druhé polovině letošního roku. Jeho uvedení na trh spolu se střídačem pro domácí FVE, záložním rozhraním a inteligentními energetickými zařízeními představuje významný milník v další realizace naší vize domácího systému SolarEdge Home, který je flexibilní pro aktuální a měnící se energetické potřeby. Tento systém bude poskytovat maximalizaci vlastní spotřeby vyrobené energie a ekonomické hodnoty všude tam, kde je to relevantní s tím, že take nabídne záložní kapacitu tam, kde a kdy je to zapotřebí.

Přidaná hodnota našeho komplexního řešení SolarEdge Home spočívá v integraci a synchronizaci produktů. Jeho velkou předností je skutečnost, že máme jediného dodavatele technologií, který zajistí poprodejní servis a také plnění garancí. Jako přední světový poskytovatel řešení v oblasti fotovoltaiky a akumulace SolarEdge do systému začlenil své poznatky a zkušenosti s inteligentním finančním rozhodováním založeným na algoritmech tak, abychom maximalizovali pohodlí prosumerů (tj. výrobců energie pro vlastní spotřebu) a spokojenost všech zákazníků.