Evropský parlament přijal nařízení pro baterie

Evropský parlament odhlasoval na svém nedávném plenárním zasedání pozici týkající se výroby a celého životního cyklu baterií. Parlament uvádí, že baterie mají klíčový význam při přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku a mají značný vliv na konkurenceschopnost a strategickou autonomii EU.

Zdroj: Wikipedia

Výkonnější baterie a vyšší udržitelnost

Víc recyklovaných baterií, menší závislost na třetích zemích, ale také nová pravidla pro úložiště energie. To vše přináší schválené nařízení o bateriích, které podpořili pirátští europoslanci. Díky novým pravidlům mají být baterie uváděné na trh Evropské unie udržitelné, vysoce výkonné a bezpečné po celou dobu svého životního cyklu.

Poslanci podpořili přísnější požadavky týkající se udržitelnosti, výkonnosti a označování baterií, včetně vytvoření nové kategorie baterií využívaných pro lehké dopravní prostředky jako elektrokola a skútry. Nařízení také specifikuje požadavky na minimální obsah recyklovaného kobaltu, olova, lithia a niklu v bateriích.

“Vzhledem k postupnému přechodu na elektromobilitu jsou baterie klíčovou technologií a poptávka po nich bude v následujících letech nevyhnutelně stoupat. I proto je zásadní, aby Evropa snížila svou závislost na dovozu jednotlivých komponent klíčových pro výrobu baterií ze třetích zemí. Ve světle probíhající války na Ukrajině vidíme, že závislost na dovozu klíčových surovin ze zemí, jakými jsou Čína nebo Rusko, opravdu není cestou, kterou by se Evropa měla vydávat,” vysvětluje europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Závislost na ruských palivech chce snižovat také europoslanec Mikuláš Peksa. Ten připomíná ropný šok z roku 1973, který Evropa zvládla díky diverzifikaci zdrojů a velkým inovacím.

“Stejnou cestou se musíme vydat i dnes, kdy ještě navíc startujeme z mnohem lepší pozice, protože v inovacích do moderní energetiky máme globálně silné postavení. Symbolem evropské energetiky už nesmí být ruský plyn a kouřící komíny uhelných elektráren, ale vlastní decentralizované zdroje, chytrá přenosová síť, vysoká efektivita a kreativní přístup k výrobě a ukládání energie,” říká Peksa.

Důležitost recyklace lithia

Nařízení například požaduje zdvojnásobení recyklace lithia, jehož těžba významně zatěžuje životní prostředí.

“Nová pravidla pro úložiště energie znamenají, že bude možné snáze využít recyklované lithium, kobalt, nikl a další prvky, které dnes zbytečně končí v odpadu. A stejně to platí pro některé druhy vysokokapacitních baterií, které budou moci začít druhý život mimo své původní určení a posílí tím schopnost evropského energetického systému účinně akumulovat energii,” dodává Peksa.

S podporou udržitelnosti, bezpečnosti a recyklace baterií souhlasí také Kolaja.

“Jsem rád, že Evropský parlament návrh Komise v tomto posouvá o krok dál. Znamená to také, že kterákoli země bude chtít baterie do Evropské unie importovat, bude se muset řídit evropskými pravidly. Evropa tak má opět jedinečnou příležitost přispět nejen k udržitelnému rozvoji v Evropě, ale i dalších regionech,” uzavírá Kolaja.