Evropská komise brzy zveřejní nový klimaticko-energetický balíček

Evropská komise zveřejní 14. července návrh nového klimaticko-energetického balíčku „Fit for 55”. Jde o soubor opatření pro dosažení klimatické neutrality EU v roce 2050. Informovala o tom Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE).

Zdroj: Evropská komise

Zvýšení podílů OZE na energetickém mixu

Ústředním bodem nového klimaticko-energetického balíčku „Fit for 55” bude návrh na zvýšení ambice pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na nejméně 55 % (ze současně platných 40 %).

Jednou z klíčových komponent balíčku bude i návrh na zvýšení podílu spotřeby energie pocházející z obnovitelných zdrojů energie (OZE) ze současných 32 % na nejméně 38-40 %, ukázal návrh Komise komentovaný médii začátkem května. Navýšení společného cíle EU pro OZE se pochopitelně odrazí do tlaku na zvýšení ambice pro podíl obnovitelné energie v členských státech.

Klíčová dekáda

Pro Českou republiku platí stávající závazek spotřebovávat 22 % energie z OZE v roce 2030. Komora OZE dlouhodobě předpovídá, že skutečný podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie by v roce 2030 mohl dosahovat hodnoty kolem 30 %.

Právě začínající dekáda bude rozhodující pro to, jakým způsobem se povede v Česku rozvoj obnovitelných zdrojů znovu nastartovat. Vedle bezprecedentního objemu peněz ze zelených fondů EU, které má Česko k dispozici, bude však velmi záležet na přístupu státu, zda se mu povede výstavbu nové energetiky zrychlit.