ERÚ:  Základní principy pro výrobu a sdílení elektrické energie v bytovém domě v rámci komunitních projektů

Energetický regulační úřad (ERÚ) prezentuje na svém webu novou právní úpravu (dále jen „návod“), za jakých podmínek je možné sdílet vyrobenou elektrickou energii vyrobenou z fotovoltaických elektráren (FVE v bytovém domě mezi jednotlivé bytové jednotky. Sdílení elektřiny platí od 1. 1. 2023 díky novele vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen „vyhláška“¨), kterou ERÚ představil na konci minulého roku.

Zdroj: ERÚ

Start komunitní energetiky v ČR

Již několik let Česká republika neplní svoji povinnost transponovat příslušnou legislativy EU v oblasti rozvoje komunitní energetiky. Komunitní energetika je v evropských směrnicích zavedena od roku 2019, přičemž byla představena Evropskou komisí již v roce 2016.

Rozvoj komunitní energetiky bude primárně řešit novela energetického zákona (tzv. LEX OZE 2), kterou představilo MPO a brzy začne její projednávání ve sněmovně. Zásadním pozitivem, které novela LEX OZE 2 přináší, je velmi podrobná právní úprava komunitní energetiky.

LEX OZE 2 obsahuje vylepšenou definici sdílení elektřiny, konkretizuje vztahy mezi účastníky trhu a nastavuje jim všechna důležitá práva a povinnosti. Návrh zákona rovněž specifikuje, která prováděcí ustanovení musí být přijata, aby novela mohla nabýt účinnosti od 1. 1. 2024.

ERÚ se rozhodl urychlit zavádění principů komunitní energetiky v rámci bytových domů, aniž by čekal na schválení novely LEX OZE 2. Úpravou vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou ERÚ „specifickou formu sdílení“ umožnil.

Sdílení energie v bytovém domě

Vyhláška zavádí úpravu postupu pro rozdělení vyrobené elektřiny v bytovém domě mezi zákazníky, resp. obyvatele bytového domu, v jehož prostorech je výrobna elektřiny instalována. Každému zákazníkovi, který se rozhodne v bytovém domě účastnit této „specifické formy sdílení“ zůstávají všechna práva, například právo na volbu a změnu dodavatele elektřiny.

Navíc má tento zákazník možnost si zvolit v jakém poměru bude v rámci spolupracující skupiny zákazníků spotřebovávat elektřinu, vyrobenou ve společné výrobně elektřiny, většinou solární elektrárně (například doplněné o systémy ukládání vyrobené elektřiny), instalované obvykle na střeše bytového domu.

Na takto spotřebované elektřině z vlastní výroby uspoří zákazníci obchodní i regulovanou platbu vztaženou na MWh, tedy na objem spotřebované elektřiny. Spotřebu vyrobené elektřiny a záznam průběhu, bude provádět příslušný provozovatel distribuční soustavy který hodnoty o vyrobené elektřině zaznamená, zpracuje, vyhodnotí a následně předá operátorovi trhu a obchodníkovi ke zúčtování každému ze zákazníků.

Sdílení elektřiny bude umožněno za předpokladu, že všechna odběrná místa jsou připojena do hlavní pojistkové skříně, a jde tedy o sdílení elektřiny bez využití distribuční soustavy. Odběratelé elektřiny si pak musí vybrat jedno vůdčí odběrné místo a libovolný počet přidružených odběrných míst. Vůdčí odběrné místo může být např. místo, na které je napsána spotřeba společných prostor.

Na vůdčí odběrné místo se podá žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě. Žádost může být podána na výrobnu provozovnou na základě licence nebo bez licence (dle novely energetického zákona do 50 kW, pokud nejde o podnikání). V případě výrobny bez licence je vhodné požádat distributora o výrobní EAN, na základě kterého si lze zvolit obchodníka pro výkup přebytků.

Detaily nové legislativy pro sdílení vyrobené elektřiny z FVE lze najít na webu ERÚ. Další praktické postupy v bytových domech lze nalézt také na stránkách jednotlivých provozovatelů distribučních soustav, a to: EG.D, ČEZ Distribuce a PRE Distribuce.