ERÚ představil návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje v roce 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) na počátku září na svém webu oznámil, že v souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon zveřejňuje návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021.

Zdroj: ERU

Zdroj: ERU

 

Prodloužení notifikace podpory

Dne 28. srpna 2020 obdržela Česká republika rozhodnutí Evropské komise SA.58041 (2020/N) ze dne 25. srpna 2020, které prodlužuje stávající notifikace schémat podpory o jeden rok. Vydané rozhodnutí umožňuje stanovit podporu výrobnám uvedeným do provozu v roce 2021.

Veřejný konzultační proces je s ohledem na výše uvedené zahájen až v měsíci září. Výše ročních zelených bonusů je z toho důvodu již v návrhu cenového rozhodnutí meziročně přepočtena na základě průměrné ceny elektřiny za měsíc srpen 2020. Pro finální cenové rozhodnutí tak již nedojde k přepočtu zelených bonusů, tak jako tomu bylo v minulých letech.

Podpora pro solární elektrárny a možnost připomínek

Dle návrhu cenového rozhodnutí ERÚ se podpora pro fotovoltaické elektrárny stanoví dle níže uvedené tabulky:

V rámci pravidel veřejného konzultačního procesu běží lhůta pro podání připomínek k cenovému návrhu do 18. září 2020 do 24:00 hod.  Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu CR POZE 2021 je prostřednictvím e-mailu: poze@eru.cz.

Celá procedura k podání připomínky je uvedena na webu ERÚ.