ERÚ: Pouze větší fotovoltaiky podléhají vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů

Energetický regulační úřad (ERÚ) na konci května zmírnil obavy z toho, že by i provozovatelé malých střešních fotovoltaických elektráren (FVE) měli podávat letos nově vyúčtování. Některá média v této době šířila neověřené informace o údajné nové povinnosti malých výrobců elektřiny sdělit ERÚ, že jim nevznikla povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona.

Zdroj: ERÚ

 

Koho se týká nová povinnost?

Do konce června jsou tak povinni učinit výrobny elektřiny s vyšším výkonem. Provozovatelů malých FVE)se tato povinnost netýká.

Majitelé malých FVE o instalovaném výkonu do 1 MW umístěných například na rodinných domech nemusejí dokládat, že jim nevznikla povinnost odvodu čestným prohlášením.

„Podle názoru Energetického regulačního úřadu jsou provozovatelé výroben s instalovaným výkonem do 1 MW (podle § 94 energetického zákona) nejen vyloučeni z předmětu odvodu z nadměrného příjmu, tj. z povinnosti úhrady odvodu, ale není nutné ani to, aby dokládali, že jim povinnost k úhradě odvodu nevznikla,“ potvrdil pro iDNES.cz Jan Hamrník, tiskový mluvčí ERÚ.

Hamrník tak vyvrátil informace, které se objevily na síti, podle kterých si měl ERÚ „došlápnout“ na provozovatele malých fotovoltaik.

Jak dodal, v návaznosti na nejasný výklad, který se k této údajné nové povinnosti malých výrobců elektřiny šířil v některých médiích a na sociálních sítích, připravil ERÚ upřesňující sdělení na svých webových stránkách.

Z výše uvedených důvodů tak ERÚ nevztahuje povinnost uvedenou dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) na výrobce elektřiny, jejichž tržní příjmy nejsou předmětem odvodu dle energetického zákona (§ 94).

Sdělení, respektive čestné prohlášení o skutečnosti, že poplatníkovi odvodu z nadměrných příjmů nevznikla ve druhém odvodovém období povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona (§ 95k odst. 5), tak nemusí ERÚ zasílat:
• výrobny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
• výrobny s registrovanou podporou elektřiny formou výkupní ceny, aukčního bonusu, nebo zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode dne 01.01.2022,
• přečerpávací vodní elektrárny nebo výrobny využívající energii vody s registrovanou podporou elektřiny dle zákona o podporovaných zdrojích energie, kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo jiném rozhodnutí,
• výrobny vyrábějící energii z biometanu.

Zbytečná panika

Že jde o nedorozumění vyvolané nepřesnou definicí poplatníka odvodu v českém zákoně, upozornil také právník Pavel Doucha.

„Šlo nám hlavně o to, aby situaci ERÚ vyjasnil,“ řekl advokát Doucha, podle nějž se zástupci solárníků na úřadě domáhali přesnějšího výkladu sami a dříve, ale marně.

V souvislosti se zveřejněnými vzorovými formuláři na webu ERÚ právní expert Doucha z kanceláře Doucha Šikola advokáti upozornil, že výzva zveřejněná na webu úřadu včetně vzoru prohlášení a odmítnutí povinnosti uhradit odvody byla před několika dny přinejmenším nejasná a vyvolávala otázky.

„Upřesňující výklad ERÚ, který potvrzuje, že čestné prohlášení nepodávají všichni výrobci, je třeba přivítat, je to jediné logické řešení, které je v souladu s účelem zákona,“ dodal Doucha

Díky jasnému postoji ERÚ se nyní zvýšila právní jistota tisíců provozovatelů zejména malých FVE.