ERÚ dokončuje přípravy na sdílení elektřiny

Energetický regulační úřad (ERÚ) aktuálně vydal změnová cenová rozhodnutí, která obsahují novou cenu za provoz nesíťové infrastruktury, jež zahrnuje i úhradu nákladů na činnost Elektroenergetického datového centra (EDC). Ve Sbírce zákonů byla zároveň zveřejněna důležitá novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a Rada ERÚ již schválila také novou vyhlášku o vyúčtování.

Zdroj: ERÚ

Obrovské úsilí

ERÚ od začátku roku implementuje změny vyplývající z novely energetického zákona, tzv. Lex OZE II, která umožňuje sdílení elektřiny z decentrálních zdrojů napříč odběrnými místy. Již od ledna se na ERÚ mohou registrovat energetická společenství.

Následně musela být novelizována licenční vyhláška, podle které o licenci žádalo EDC, a vyhláška o obsahových náležitostech řádů, kterou se řídí tvorba řádu tohoto centra. EDC po spuštění sdílení bude působit jako centrální místo pro výměnu veškerých informací mezi všemi účastníky sdílení.

„Veškeré přípravy související se sdílením na naší straně teď finišují. Z nejdůležitějších bodů zmíním vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou, která prošla rozsáhlou novelou, protože nově musí popsat proces registrace a výměny dat mezi všemi účastníky sdílení, mezi které kromě samotných výrobců a odběratelů elektřiny patří také EDC, operátor trhu, provozovatelé distribučních soustav nebo obchodníci. Vyhláška definuje také alokační klíče, kterými se sdílená elektřina bude dělit mezi jednotlivé odběratele,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Nyní ERÚ vydal změnová cenová rozhodnutí, pro hladinu nízkého a hladiny vysokého a velmi vysokého napětí, která budou účinná již od 1. července 2024. Ta podle novely energetického zákona nově zahrnují cenu za provoz nesíťové infrastruktury, do které spadají jak již dříve hrazené nesíťové poplatky (financování operátora trhu a ERÚ), tak i nová cena za činnost EDC. Cena za činnost EDC byla stanovena na 5,10 korun měsíčně za každé odběrné místo.

Další legislativní změny

Úpravou musela projít i vyhláška o vyúčtování, podle které bude probíhat fakturace sdílení. Novelu vyhlášky o vyúčtování již schválila Rada ERÚ a do konce června bude odeslána do Sbírky zákonů.

„Novela energetického zákona známá jako Lex OZE II, která přinesla sdílení do legislativy, nabyla účinnosti teprve v lednu. Veškeré úpravy našich podzákonných předpisů tak probíhaly v hektickém tempu, vše jsme museli stihnout za několik měsíců. Povedlo se to díky tomu, že jsme o sdílení začali jednat s provozovateli energetických soustav a dalšími účastníky už loni, tedy dříve, než byl zákon vůbec přijat. Zároveň jsme využili zkušenosti ze sdílení v bytových domech, které jsme úpravou vlastní vyhlášky umožnili už od loňského ledna,“ vysvětluje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Mezi poslední kroky směřující ke sdílení patří schválení Řádu EDC. Řád, který připravilo EDC a předložilo ho ERÚ ke schválení, nyní prochází povinným veřejným konzultačním procesem. Poté budou muset být vypořádány a zapracovány připomínky, které vzejdou z konzultací. Po schválení Řádu EDC již může podle energetického zákona zahájit datové centrum svou činnost a sdílení se tak dostane do energetické praxe.