EPC projekty nabízí efektivní cestu k dosažení energetických úspor bez potřeby počátečních investic

Všeobecné povědomí o tom, co se skrývá pod zkratkou EPC (z anglického Energy Performance Contracting), do češtiny překládanou jako „projekt energetických úspor se zaručeným výsledkem“, je stále relativně nízké. A to i přesto, že v posledních letech se popularita financování projektů pomocí principu EPC, zejména ve veřejném sektoru, velmi zvyšuje.

Zdroj: Wilo

Efektivní cesta k realizaci úsporných opatření

Prokazuje se, že EPC představuje mimořádně efektivní cestu k realizaci úsporných opatření. Úspory energií se v první fázi využijí na splacení investice, v druhé etapě pak přinášejí čistý finanční prospěch majiteli nemovitosti. Metoda je vhodná prakticky pro všechny státní instituce a organizace, pro kraje, města, obce a všechny jejich příspěvkové organizace. A to tehdy, kdy vlastní starší budovy s neefektivní energetickou infrastrukturou. Princip EPC lze samozřejmě využít i v soukromé sféře.

Metoda EPC je komplexní služba, která zahrnuje úsporná opatření, přípravu, realizaci i financování projektu dodavatelem, přičemž cílem je dosažení nižší energetické náročnosti budov. Takový systém financování zákazníkovi (ať už veřejnému subjektu či firmě) umožňuje splácet investici z finančních prostředků, které právě díky modernizaci do budoucna ušetří.

V době rostoucích cen energií, kdy je poptávka po energeticky úspornějších řešeních o to větší, je EPC ideální metodou pro financování projektů, nemá-li daná organizace vlastní prostředky na modernizaci své energetické infrastruktury.

Na EPC projektech se podílí také společnost Wilo, přední světový výrobce čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Jednou z technologií, kde lze dosáhnout percentuálně nejvyšších úspor, totiž velice často na prvním místě bývají zastaralá oběhová čerpadla. Příkladem může být již dokončený EPC projekt rekonstrukce Psychiatrické nemocnice Bohnice. Zde došlo k výměně 102 oběhových a 47 cirkulačních čerpadel.

Díky této obnově se docílilo snížení elektrické energie o 76,5 %. Návratnost zhruba milionové investice na obnovu čerpadel byla proto rekordně krátká, šlo o pouhých 15 měsíců. Celkové energetické úspory tohoto projektu, který zahrnoval rovněž rekonstrukci okenních výplní, rekonstrukci centrální výměníkové stanice a výměnu rozsáhlého rozvodného tepelného zařízení, přesáhly 30% původní energetické spotřeby.

Dalším příkladem úspěšně realizovaného EPC projektu, na kterém se podílela společnost Wilo, může být modernizace Vazební věznice Praha Pankrác. Ta proběhla ve druhé polovině roku 2023 a zahrnovala částečné zateplení 15 objektů a rekonstrukci energetického hospodářství.

8 milionů úspor ročně

Projekt realizovala společnost ENESA z ČEZ ESCO. Od okamžiku dokončení projektu věznice šetří na energetických úsporách 8 milionů korun ročně. Úspory energií za 5 let jsou vypočítány na 2.067 MWh, přičemž ekvivalent emisí, které díky tomu vůbec nevzniknou, představuje 6 725 tun CO2.

Běžná návratnost investice do EPC projektů zaměřených na technologie se pohybuje v časovém horizontu od 4 do 8 let. Prodloužení této doby může nastat v případech, kdy je EPC projekt rozšířen o další stavební úpravy.

„Ovšem právě oběhová čerpadla se mohou výrazně podílet na zkrácení doby návratnosti celé investice, pokud je jich v projektu větší počet. Velkou roli ale hraje otázka technické zastaralosti původních čerpadel. Pokud jsou starší 15 let, může být úspora elektrické energie až 80 %. Obecně platí, že čím starší typ oběhového čerpadla máme, tím rychlejší je pak návratnost investice vynaložené na jejich obnovu,“ vysvětluje Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo CS.

Podrobný popis metodiky zavádění EPC projektů ve státní a veřejné sféře najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. LINK na brožuru