Energetická krize urychlí směřování k obnovitelným zdrojům a vodíku

Česká ani evropská energetika nezažívá snadné časy – po skokovém růstu cen energií v minulém roce se řeší, jak dosáhnout snížení závislosti na importovaném zemním plynu. Krátkodobých řešení moc není, dlouhodobě ale energetická krize pouze akceleruje směřování k obnovitelným zdrojům.

Zdroj: Amper Meteo

Nutnost ukončení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska

Za současné situace je jasné, že je potřeba aktivně směřovat k co nejrychlejšímu odpoutání od dováženého zemního plynu a ropy. To si už uvědomuje i česká vláda – ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek již před několika dny informoval o tom, že právě téma snížení závislosti na ruském plynu bude hlavní prioritou předsednictví rady EU, které bude Česku svěřeno v druhé polovině roku.

Cesta to nebude snadná – zatímco Evropa je v současné době na ruských dodávkách závislá zhruba ze 40 %, plyn proudící do ČR pochází téměř z 90 % z Ruska. Zejména krátkodobých řešení pro příští měsíce je málo, nabízí se prakticky jen zvýšení výkonu tepelných elektráren, posílení jádra nebo masivní nákup LNG. Významným nástrojem by v krátkodobém horizontu ale mohlo být změna chování spotřebitelů ve smyslu šetření energiemi.

V dlouhodobém horizontu už to ale vypadá lépe – možné je nasmlouvání odběru plynu z Norska či Alžírska, dále pak i částečné nahrazení CNG bioplynem. Velký potenciál snižování spotřeby plynu je v investicích do energetických úspor a lokálních obnovitelných zdrojů energie. Například vytápění tvoří více než polovinu české spotřeby dováženého plynu.

Vodík a OZE jako žádoucí alternativa

Právě výroba tepla v zimních měsících je jeden z důvodů, který velmi nahrává využití vodíku. Při jeho spotřebě v palivovém článku (která je navíc zcela bezemisní) totiž polovina energie vznikne ve formě tepla a druhá ve formě elektřiny, což z článku činí skvělou kogenerační jednotku. Vodík navíc může sloužit jako dobré úložiště energie pro letní měsíce – přebytky energie z fotovoltaiky mohou pohánět elektrolyzéry, které nám vytvoří slušnou zásobu snadno skladovatelného vodíku.

Zemní plyn je přechodové palivo, které je potřeba nahradit jinými zdroji, a to ideálně vlastními, lokálními. Jedinou cestou vpřed jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, elektromobility a vodíku jako energetického média.

Green Deal, jakožto komplexní transformační plán nejen energetické, ale i materiálové soběstačnosti, bude možná muset být trochu poupraven, ale aktuální dramatická situace spíše akceleruje příchod alternativních udržitelných náhrad zemního plynu v celé Evropě.

Autor: Luboš Hajský, majitel vývojářské společnosti Devinn