Dvořák (BASF): Dominantní bateriovou technologie nelze určit, navzdory pokroku ve vývoji

Společnost BASF patří k předním světovým hráčům v oblasti bateriových technologií. „Ve spolupráci s partnery aktivně investujeme do výzkumu nadějných nových technologií, přesto nelze jednoznačně říci, která z nich se v budoucnosti stane dominantní,“ prozradil nám v rozhovoru Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF pro Českou republiku.

Obr.: Filip Dvořák, generální ředitel BASF Česká republika  s.r.o.

Obr.: Filip Dvořák, generální ředitel BASF  spol. s r..o. v České republice

 

Koncern BASF patří mezi přední evropské výrobce „chemie“ pro baterie. Jakou roli hrají baterie v byznysu společnosti BASF.  Jaké jsou Vaše další plány v této oblasti?

Pokud se jedná o koncern BASF, pak bateriové materiály zejména v Evropě tvoří jednu z našich vlajkových lodí. Tento kurz vytyčilo již v létě 2017 memorandum o porozumění se společností Nord Nickel. Poté z naší strany přišla mohutná investice v řádu stovek milionů eur do výstavby nových závodů na výrobu klíčových komponentů lithium-iontových (Li-Ion) baterií, kterými jsou katodové aktivní materiály.

V tomto segmentu hodlá společnost BASF sehrát roli globálního lídra trhu. Za tímto účelem BASF již realizovala konkrétní kroky. Jedním z nich byla obří investice do výstavby nového závodu ve Finsku v bezprostřední blízkosti těžebního závodu společnosti Nord Nickel v městečku Harjavalta. Aktuálně se chystá druhá fáze investice v Evropě v našem německém závodu v Schwarzheide. Počáteční roční kapacita tohoto závodu bude dostatečná pro roční výrobu zařízení pro cca 400 000 elektromobilů.

Shodou okolností na počátku září čínská média oznámila, že společnost Guangzhou Tinci Materials, přední čínský výrobce elektrolytu pro Li-Ion baterie bude v Bohumíně investovat do své první továrny v Evropě? Nezvažujete také investici v Česku?

Obecně řečeno, BASF má velice agilní investiční politiku a neustále vyhledává zajímavé investiční příležitosti nejen v Evropě, ale i po celém světě. Nejinak je tomu v případě České republiky, v současnosti však BASF v Česku žádný investiční projekt nepřipravuje. Pokud by se objevila zajímavá příležitost, která zapadá do akvizičních cílů BASF v oblasti nových technologií, pak lze připustit, že společnost bude v budoucnosti v Česku investovat.

Premiér ČR Andrej Babiš (a někteří další politici) považují přechod na elektromobilitu v dopravě za vážnou hrozbu pro český „Autoland“. Jak to vnímáte Vy osobně?

Myslím si, že v současnosti je zcela zřejmé, že elektromobilita v následujících letech v rámci globálních výrobních řetězců v oblasti dopravy sehraje klíčovou roli. BASF se k elektromobilitě hlásí a stejně jako jiní významní hráči v oboru ji podporuje. Nicméně, zatím nelze 100% potvrdit, že právě Li-Ion baterie se stanou v horizontu následujících 10 let tou jedinou správnou technologií. Zajisté se v dopravě objeví další technologie. Zejména bych vsadil na vodík jako výhodné řešení pro dálkovou dopravu. 

Elektromobilita se uplatní především tam, kde se bavíme o velkých urbanistických celcích, o městských aglomeracích a zejména o státech, jež preferují takový energetický mix, kde hlavní roli hrají obnovitelné zdroje. Jakýkoliv elektromobil v Polsku sice vypadá dobře na silnici, ale jeho majitel ví, že jej primárně pohání elektřina z uhlí. Toto je nutné vzít v potaz při hodnocení celkové uhlíkové stopy pro elektroauta.

Pokud jde o Českou republiku, musíme si uvědomit, že naše země není sama o sobě s to nastupující globální trendy, mezi něž se elektromobilita řadí, změnit. Také proto by bylo užitečné vnímat elektromobilitu jako výjimečnou příležitost, jíž bezesporu je.

Se zaváděním elektromobility se bude pojit širší transformace automobilového průmyslu a ta patrně nebude vždy jednoduchá. Jsem však přesvědčen, že německá ekonomika tuto transformaci přes všechny bolesti zvládne, a česká ekonomika, která je s tou německou velmi úzce propojena, to zvládne spolu s ní.

Dobrý příklad nám již dnes dává Škoda Auto, jež má strategii reflektující nástup elektromobility a zavádí vlastní modely elektromobilů. Další naději na úspěšné zvládnutí této velké změny skýtá silná pozice České republiky v segmentu ICT, protože vývoj automobilů budoucnosti bude primárně záležitost softwaru, nikoli hardwaru. Češi mají naštěstí právě v softwaru mnoho mezinárodně etablovaných firem i nadějných startupů. Kombinace vedoucího postavení v ICT a tradičního zázemí ve strojírenství tak spolu s ložisky lithia v Krušných horách vytváří dobré předpoklady a dává naději, že z elektromobility může Česká republika významně těžit.

Chemie v bateriích hraje klíčovou roli, zejména v případě Li-Ion baterií, které jsou nyní dominantní v oblasti elektromobility. Lze podle Vás na základě expertů společností BASF odhadnout, zda-li v horizontu následujících 10 let to bude nadále pravda, nebo se na trhu objeví jiná perspektivnější bateriová technologie jako dominantní?

V současnosti je technologie Li-Ion baterií zcela dominantní. Nicméně koncern BASF se vždy hlásil k tomu, že nechce jít pouze jednou cestou, zejména pokud se jedná o investice do výzkumu a vývoje. Souvisí to i s faktem, že lithia je konečné množství: pokud by mělo být touto technologií vybaveno každé auto na planetě, nerostné zásoby by nám podle současných odhadů vystačily jen na několik let.

Ačkoliv tedy náš koncern dnes výrazně investuje do Li-Ion baterií, stejně tak se zajímáme i o technologický posun ve vývoji elektrolytu v rámci nové generace sodíkovo-sírových baterií ve spolupráci se společností NGK Insulators v USA. Zde pracujeme aktivně na společném vývoji.

Ale zpět k vaší otázce: v této oblasti si dnes žádný seriózní odborník netroufne jednoznačně odpovědět na otázku, která technologie bude v automobilové dopravě dominantní. Je docela dobře možné, že pozici jednoznačného celosvětového hegemona si nezíská žádná.

Tuto nepředvídatelnost doby bych přirovnal k situaci na začátku 20. století v USA, kdy to nejprve vypadalo na dominanci elektromotorů v dopravě. Ale až následující léta ukázala, že v dopravě budou dominantní technologie na bázi spalovacích motorů. V současnosti se také nacházíme v bodě, kdy technologický pokrok jde tak výrazně dopředu s tím, že zvítězí taková technologie, která je „z pragmatického pohledu“ ta nejlepší. Ale jak to dopadne, to v současnosti není s jistou schopen říci asi nikdo.

Náš rozhovor s generálním ředitelem českého zastoupení společnosti BASF panem Dvořákem bude pokračovat za týden na našem portálu. V případě zájmu o další informace ohledně bateriových technologií, očekávaných trendů ve vývoji či plánech společnosti, pak Vás zveme na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 26. listopadu, kde pan Dvořák bude jedním z řečníků.