Dotace na podporované zdroje rostou, prezident Zeman volá po jejich omezení i za cenu arbitráží

Vláda včera schválila výši příspěvku státu podporovaným zdrojům energie (POZE), který má pro příští rok vzrůst na 27 miliard korun. Tiskové oddělení kabinetu o tom informovalo na webu. 

Sunenergy


Růst nákladu na zelenou elektřinu

Příspěvek na podporu POZE bude o 815 milionů korun vyšší než letos a v předešlých dvou letech. Zbylou část z podpory zhruba 46 miliard, kterou nepokryje státní dotace, zaplatí převážně spotřebitelé.

Dotace na takzvanou zelenou energii tvoří převážnou část výdajů z rozpočtové kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu. Příspěvek se týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla. Podporu těmto zdrojům od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). 

Výše podpory loni činila 46,1 miliardy korun. Stát přispěl dotací 26,185 miliardy korun, stejné peníze dá také letos. Ministerstvo průmyslu a obchodu odůvodnilo zvýšení státní podpory mimo jiné celkovým růstem nákladů na podporu, které už ročně přesáhly 46 miliard korun, nebo vyšší provozní podporou pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), o níž na konci loňského roku rozhodl ERÚ. 

„Na základě odhadů ERÚ se touto zvýšenou provozní podporou zvýší nároky na provozní podporu o 946 milionů korun ročně,“ píše v důvodové zprávě materiálu ministerstvo.

Prezidentova kritika

Kontroverze v souvislosti s podporou pOZE stále budí především takzvaný solární boom na přelomu desetiletí. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve uvedl, že mezi lety 2009 až 2012 byla návratnost investic do fotovoltaických elektráren v ČR zhruba sedm let po zahájení jejich provozu, přestože podle zákona mohla být až 15 let. Dodal, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun.

Při jednání vlády za účasti prezidenta Zemana došlo opět ke kritice vysoké podpory na POZE. Preziden zopakoval své dřívější výhrady vůči podpoře obnovitelných zdrojů energie, ke které se stát zavázal v minulosti. 

Podle něj by vláda měla hledat možnosti omezení této podpory, a to navzdory hrozbě arbitráží. Zeman také uvedl, že podpora obnovitelných zdrojů energie je jedním z důvodů hospodářského ochlazení v Německu, které by mohlo ovlivnit i výkon české ekonomiky.