Dostanou firmy  šanci podílet se na rozvoji komunitní energetiky?

Firmy mohou na vybudování obnovitelného zdroje energie získat dotaci. „Doporučuji podnikatelům, aby si podmínky dotace, o kterou chtějí požádat, detailně prostudovali. V opačném případě mohou být nemile překvapeni, že se v budoucnu nebudou moci stát součástí energetického společenství, tedy vzájemně s dalšími členy sdílet vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů,“ říká Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR (AKE ČR).

Zdroj: Patricie Čekanová_AKE ČR

Sporný efekt dotací

Asociace komunitní energetiky ČR sdružuje příznivce komunitní energetiky s cílem posílit decentralizaci energetiky a vytvořit po celé České republice energetické komunity, jejichž členové mezi sebou budou moci navzájem sdílet energii, kterou si vyrobí.

„Rádi bychom mezi námi viděli každého, kdo má zájem vytvářet zelenou energii, a to jakýmkoliv způsobem, a sdílet ji mezi sebou v rámci institucí, ať už jde o spolky, družstva, či společnosti. Součástí těchto komunit mohou být obce, města, podnikatelé nebo majitelé rodinných domů,“ dodává Čekanová.

Podnikatelé mohou v současnosti využít pro výstavbu obnovitelného zdroje energie využít finanční podporu – dotaci. Aktuálně je vypsaných několik dotačních výzev. Firmy by si ale měly podmínky jednotlivých výzev detailně prostudovaly. Například níže uvedené podmínky jim totiž znemožňují stát se v budoucnu součástí nějakého energetického společenství:

  • Žadatel/příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny cenou nižší, než je v daném místě a čase obvyklé
  • V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací místo.

Zbytečná překážka

„Osobně nevidím důvod, proč by se podnikatel, který si za finanční prostředky Evropské unie pořídí obnovitelný zdroj energie, nemohl stát součástí energetického společenství. Jakožto člen takového společenství by měl jeden hlas a podílel by se tak demokraticky s ostatními členy na možnostech sdílení energie a nastavení výhodných podmínek pro efektivní využití OZE pro všechny členy komunity,“ upřesňuje Patrícia Čekanová, prezidentka AKE ČR.

V této souvislosti je třeba podotknout, že vstup do společenství je dobrovolný a prospěšný pro životní prostředí, společnost i energetiku a také vystoupit z něj lze zcela svobodně. Proč by měl být příjemce dotace takto znevýhodněn oproti například municipalitám?

„Rovněž podnikatelská sféra by měla mít možnost podílet se na komunitní energetice. Její zapojení výrazně urychlí postupný přechod na čistší zdroje energie a ještě více nás přiblíží ekologičtější budoucnosti,“ uzavírá Čekanová

Dávám na zvážení, zda by nestálo za snahu to v budoucnu změnit. Zkrátka se na danou věc podívat jinou optikou.