Do roku 2050 dosáhne podíl zelené energie na spotřebě v Chile až 70 %

V současnosti je energie z tepelných elektráren v Chile využívána jako primární zdroj elektrické energie. V roce 2018 měla její výroba podíl přibližně 53,7%. Následuje energie z vodních elektráren s 30% a ostatní zdroje tak zatím zůstávají v pozadí.

Abengoa SolarDůraz na rozvoj obnovitelných zdrojů

Vysoký podíl „špinavých“ zdrojů při výrobě energie byl původcem obav s ohledem na povinnosti v oblasti klimatických změn. Chile se tak v současnosti více zaměřuje na obnovitelné zdroje, aby diverzifikovalo svůj energetický mix. 

Země již v tomto ohledu zaznamenala značný růst v letech 2000–2018 a očekává se, že nastavený trend bude nadále pokračovat. Součástí plánu je i dynamický růst podílu solární energetiky. Stojí za tím mimo jiné politika Pequenos Medios de Generación Distribuida (program pro distribuovanou generaci), která je založena na podpoře stabilního tržního prostředí pro menší zdroje o velikosti do 9 MW. Program využívá i česká skupina Solek, která se v chilské fotovoltaice stala jedním z předních hráčů na místním trhu.

Podle plánu pro energetiku do roku 2050 musí Chile dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie 20% do roku 2025, 60% do roku 2035 a 70% do roku 2050. Aby země tohoto cíle dosáhla, začala investovat do technologií skladování energie a rozšiřování přenosových sítí. Chilský koordinátor energetické sítě
Coordinator Eléctrico Nacional (CEN) už zadal projekty rozšíření sítě čtyřem společnostem ve veřejné dražbě. Důležitými faktory, které sektor obnovitelných zdrojů povedou k dosažení cíle jsou v Chile také solární a větrná energie.

Investice do modernizace sítě

Program postupného vyřazování uhlí pro výrobu energie vedl v lednu 2018 k dohodě mezi vládou a společnostmi AES Gener, Colbun, Enel a Engie o zrušení všech jejich uhelných projektů. Skupina ENGIE také nedávno v Chile objednala lithium-iontový akumulátorový systém na podporu obnovitelných zdrojů.

Aby nedocházelo k přetížení tak obrovského toku energie, došlo k propojení dvou systémů sítě. V listopadu 2017 začalo propojení severní energetické sítě SING s centrální energetickou sítí SIC fungovat jako národní elektrická soustava a nyní je zodpovědné za dodávku energie více než 97% populace.

Plán Energie 2050, rozsáhlé projekty v oblasti ukládání energie, modernizace přenosové sítě a vyřazení elektráren na fosilní paliva přechod na obnovitelné zdroje výrazně usnadní. Investoři mohou díky podpoře tamní vlády, včetně daňových výhod a garantovaných výkupních cen, považovat Chile za jednu z nejslibnějších zemí, ve kterých mohou v budoucnu investovat.