Do roku 2025 bude Vodafone nakupovat energii pouze z obnovitelných zdrojů

Vodafone se zavázal snížit během příštích 20 let své globální emise uhlíku na nulu. Původně přitom plánoval tohoto cíle dosáhnout až v roce 2050. Do roku 2025 bude společnost nakupovat energii pouze z obnovitelných zdrojů.

Zásadní snížení emisí

Vodafone oznámil, že do roku 2030 eliminuje emise uhlíku ze své činnosti a z energie, kterou nakupuje a využívá a zároveň sníží emise ze svého dodavatelského řetězce, služebních cest a produktů o polovinu.

Do roku 2040 pak plánuje dosáhnout uhlíkové neutrality. Tento plán by měl zrealizovat o 10 let dříve, než původně zamýšlel. Dříve totiž tento cíl stanovoval na rok 2050.

„Zavázali jsme se snižovat naši uhlíkovou stopu především prostřednictvím efektivnějšího využívání energií, dodávek energie pouze z obnovitelných zdrojů, snižováním odpadu z našich sítí a uplatňováním nových environmentálních kritérií při výběru dodavatelů. Zároveň se ještě více chceme soustředit na snižování uhlíkové stopy zákazníků Vodafonu pomocí našich služeb, včetně internetu věcí,“ uvedl Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

Změny ve výběru dodavatelů

Už nyní přitom mají stanovena nová kritéria pro výběr dodavatelů, podle kterých budou 20 % váhy ve výběrových řízeních představovat závazky těchto společností v oblasti životního prostředí, inkluze a diverzity.

„Zavedením těchto povinných kritérií pro výběr dodavatelů chceme dát jasně najevo, že věříme v odpovědné podnikání a že odpovědný přístup je pro nás ve výběru partnerů klíčový,“ vysvětlil Dvořák.