Díky solárům ušetří v Brně 250 000 korun za energie

Domov pro seniory Holásecká na svou střechu nainstaluje fotovoltaické panely, které budou následně vyrábět energii ze slunečního svitu. Rada města Brna se tímto projektem zabývala a doporučila zastupitelům, aby jej podpořili.

Zdroj: FlexiPowerGroup

Zdroj: FlexiPowerGroup

Ideální podmínky

„Budova domova pro seniory na Holásecké ulici má ideální podmínky pro vznik malé sluneční elektrárny. Na její rovnou střechu se dá umístit fotovoltaický systém, který bude vyrábět zelenou energii. Ta bude napájet samotný domov, přebytky mohou být dodány do sítě. Díky tomu se ročně sníží provozní náklady organizace téměř o 250 tisíc korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město Brno na tento projekt požádalo o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V prosinci bylo vyrozuměno, že bylo úspěšné a byla mu přiznána dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 1 578 096 korun.

„Dotace se obvykle posílá žadatelům až po dokončení projektu. Vzhledem k tomu, že organizace tohoto typu nemají v rozpočtu peníze navíc, pošleme tuto částku domovu ve formě návratné půjčky. Po vyúčtování a obdržení dotace nám zařízení půjčku vrátí,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice a sociální péči Robert Kerndl.

Projekt v souladu s městskou strategií

Celkově bude projekt výstavby nové střešní solární elektrárny na budově domova pro seniory na Holásecké ulici stát 2 630 160 korun.

„Na jeho dofinancování chce město Brno poslat Domovu pro seniory Holásecká 1 052 064 korun. K samotné realizaci by mělo dojít v letošním roce. Investice bude zároveň odpovídat závazku snížení emisí CO₂. Strategií Brna je využít maximum střech objektů, které jsou v majetku města, pro instalaci fotovoltaických elektráren,“ dodal první náměstek primátorky Petr Hladík.

Obě záležitosti (návratnou půjčku a prostředky z městského rozpočtu na dofinancování projektu) bude projednávat Zastupitelstvo města Brna na svém lednovém zasedání.