Díky průhledným panelům mohou skleníky vyrábět dostatek energie pro svůj vlastní provoz

Mnoho skleníků se může stát energeticky soběstačnými pomocí použití průhledných solárních panelů ve výrobě energie, která je nutná pro fotosyntézu zelených rostlin. Uvádějí to vědci z americké státní univerzity v Severní Karolíně.

 

Zdroj: University of North Carolina

Zdroj: University of North Carolina

Nový koncept využití solární energie

Skleníkům i fotovoltaickým panelům vyhovuje umístění s dostatkem slunečního svitu. Pokud se obě tyto technologie využijí dohromady, pak díky průhledným či poloprůhledným fotovoltaickým článkům získáme nový materiál ke stavbě skleníků.

 

Podle nedávné studie amerických vědců by takové skleníky mohly být v některých typech klimatu zcela energeticky udržitelné. Předpokladem je fakt, rostliny budou využívat pro fotosyntézu jinou část vlnových délek slunečního záření, který bude procházek skrz fotovoltaickými panely, jenž budou vyrábět solární energii s využitím jiné části slunečního osvitu.

 

Jako ideální technologii pro takové skleníky američtí vědci považují organické solární články.  „Tento typ solárních článků dokáže vyrábět energii ze slunečního záření, ale přitom jsou ohebné, přinejmenším poloprůhledné a hlavně mohou absorbovat jen část vlnových délek slunečního záření. Přesně takovou střechu potřebuje skleník se solární energií,“ říká Brendan O’Connor, vedoucí výzkumu solárních článků na státní univerzitě v Severní Karolíně.

 

Navíc, organické solární články jsou efektivním nástrojem pro izolaci vzniklého tepla při konverzi slunečního záření na elektřinu, poněvadž odrážejí infračervené světlo. To umožňují efektivnější ochlazování skleníků v létě, popřípadně absorbci tepla v zimě.

Energeticky soběstačné skleníky

 

Američtí vědci zjistili, že ve slunné Arizoně a méně prosluněné Severní Karolíně by skleníky se solárními články byly energeticky soběstačné. V chladném Wisconsinu na severu USA by si takové skleníky samy vyrobily přibližně polovinu energie potřebné ke svému provozu, což je také ekonomické zajímavé.

 

Navíc při použití fotovoltaických článků by skleníky dokázaly vyrobit až dvojnásobné množství energie nutné pro fotosyntézu rostlin. Nevyužitá energie by se tak mohla dodávat buď okolním domácnostem nebo do distribuční sítě.

 

Díky využití organických solárních článků by rostliny mohly využít pouze část spektra slunečního záření pro fotosyntézu, a zbytek spektra by dokázal vyrobit dostatek solární energie, která by mohla zlepšit ekonomiku provozu těchto skleníků,“ dodává O’Connor.