Díky nové solární elektrárně Říčany ušetří za energii

Elektrická energie v budově městského úřadu na Komenského náměstí bude o něco zelenější, tedy z obnovitelných zdrojů. Zajistí to sto pět fotovoltaických panelů o špičkovém výkonu, které jsou nově umístěny na střeše budovy.

Zdroj: Město Říčany

Zdroj: Město Říčany

Roční úspora energie až 105,12 GJ

Solární energie z 15 % nahradí energii odebíranou z distribuční sítě, tedy z konvenčních zdrojů. Ty u nás stále tvoří převážně energie ze spalování fosilních paliv, hlavně hnědého uhlí. Díky energii ze solárních panelů by mělo být v ovzduší o něco míně škodlivých emisí oxidu uhličitého.

 

Za necelý jeden milion korun realizovala firma AMV CZECH, s.r.o. projekt Fotovoltaické elektrárny na budově úřadu na Komenského náměstí. Firma instalovala na střeše budovy 105 panelů o celkovém výkonu 29,925 kWp, které mají dle předpokladu zajistit úsporu energie 105,12 GJ za rok z distribuční sítě. Elektrárna vyrobí za rok 29,2 MWh a nahradí zhruba 15 % odběru, zbylých 85 % bude dále odebíráno z distribuční sítě.

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Této realizaci předcházela rekonstrukce střechy budovy úřadu včetně zateplení v roce 2017. Radnice se poté rozhodla využít opravenou plochu střechy pro umístění fotovoltaických panelů.

 

Ministerstvo životního prostředí podporuje snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím dotačních titulů. Radnice v roce 2018 reagovala podáním žádosti o spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. 40 % z celkových způsobilých nákladů pokryly finance z fondů EU.

 

Projekt pro dotaci připravila společnost Anylopex plus s.r.o. a uvedla zde, že se tím sníží negativní dopad na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 o 29,54 tun za rok.

 

„Výrobce fotovoltaických panelů garantuje životnost a stálý výkon po dobu 20 – 25 let, ale dle dosavadních zkušeností je životnost panelů násobně delší s tím, že jejich výkon se bude snižovat v důsledku stárnutí. Z vyřazených panelů je až 81 % recyklováno,“ doplňuje Daniela Kloudová, projektová manažerka Anylopex plus s.r.o.