Díky fotovoltaice mají v Peru čistou vodu

Zahraniční společnost s českými kořeny Photon Energy expanduje na poli nového konceptu úpravy vod pomocí solární techniky. Firma prostřednictvím své dceřinné společnosti  Photon Water Technology (PWT) uskutečnila v letošním roce celkem tři mise do Peru, jejichž cílem bylo pokračovat v dodávkách malých úpraven pitné vody pro obyvatele malých a středně velkých obcí.

Photon Energy


Zajištění kvalitní vody

Celé zařízení funguje tak, že na vodu se umístí plovákové jednotky, které jsou osazeny solárními panely a bateriemi pro ukládání elektrické energie. Ultrazvuk nezahubí sinice přímo, ale připraví je o vzduchové bubliny, s jejichž pomocí se dostávají k hladině. Náklady se pohybují v řádu stovek tisíc korun, například na Hostivařské přehradě se jedná o 440 tisíc korun za rok. 

Projekt „Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru“ pomáhá s dodávkami kvalitní pitné vody ve vybraných regionech země, kde vzhledem k vulkanické činnosti či negativním dopadům těžby nerostů značná část obyvatelstva konzumuje vodu silně kontaminovanou nebezpečnými solemi, borem a kovy, jako jsou arsen, olovo a rtuť. 

„Naše aktivity v Peru pokračují již třetím rokem, kdy v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti realizujeme dodávky úpraven vody pro obce v regionu Tacna a nově též pro malou komunitu v oblasti tropického deštného pralesa v regionu Cusco. Podporu při realizaci činností nám poskytuje další společnost z naší skupiny Photon Energy Perú S.A.C. založená v listopadu 2018,“ komentuje Dr. Petr Kvapil, ředitel PWT.

Obchodní zastoupení firmy v Peru je důležitým krokem nejen pro vyhledávání komerčních příležitostí na trhu solárních parků a čistírenských technologií, ale i pro podporu dotačních rozvojových aktivit. 

Další expanze

V rámci projektu B2B proběhlo na území ČR školení specialisty čištění vod pro Peru a Latinskou Ameriku paní Nadit Paredes. Školení experta bylo zaměřeno na získání praktických zkušeností s komunikací s obchodními partnery a cílovými skupinami projektu, s technickými otázkami úpravárenských technologií a s problematikou monitoringu a odběrů vzorků vod. 

„Velice nás těší spolupráce s našimi peruánskými kolegy, která v letošním roce přinesla již první významné úspěchy. V září 2019 se podařilo završit jednání s regionální vládou oblasti Tacna a uzavřít smlouvu o spolupráci v boji proti nedostatku vody a podpoře využívání technologií, které slouží ke zlepšení kvality a úpravy vody pro spotřebu obyvatel,“ sdílí své nadšení ze třetí mise v Peru Dr. Petr Kvapil.

Dvě zařízení na úpravu vody s reverzní osmózou, která byla věnována regionální vládě Tacna, byla umístěna ve zdravotnických střediscích v obcích Tarata a Coracorani. S podporou regionální vlády byly rovněž realizovány semináře pro širokou i odbornou veřejnost zaměřené na environmentální aspekty, potřebu konzumace zdravotně nezávadné vody a technologická řešení úpravy vody včetně přijmutí technologií místním obyvatelstvem. 

Photon Water Technology bude s dodávkami úpraven vody do Peru pokračovat i v následujícím období. V roce 2020 plánuje navázat i na rozvíjející se spolupráci s univerzitou Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, která se čistírenskými technologiemi aktivně zabývá v rámci řešení výzkumných projektů.