Díky expanzi na zahraničních trzích rostou Photon Energy tržby

Mezinárodní solární skupině s českými kořeny Photon Energy oznámila, že  v prvním pololetí letošního roku zaznamenala meziroční pokles provozního zisku EBITDA o čtvrtinu na 4,1 milionu eur. Naopak, firmě stouply pololetní tržby oproti prvním šesti měsícům loňského roku o 1,6 % na 14,2 milionu eur.

Zdroj: Photon Energy

Rozšíření portfolia elektráren

„V roce 2021 společnost rozšířila své portfolio projektů na 386 megawattů (MWp) v Maďarsku, Polsku a Rumunsku, když od prosince 2020 bylo přidáno přibližně 187 MWp a ve druhém kvartálu letošního roku 29 MWp. Společnost dále zahájila přípravy na výstavbu dvou dalších projektů v Maďarsku naplánovaných na tento rok,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MW a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 89,3 MW.

V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou přes 540 MW a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 300 MW.

Růst tržeb

Neauditované konsolidované výnosy skupiny Photon Energy ve 2Q meziročně povyrostly o 11 % na 9,86 mil. EUR. Hlavní zásluhu na tom nesou výnosy z prodeje vygenerované elektřiny, jež v porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku vzrostly o 16 % na 6,89 mil. EUR.

Propad proti 2Q 2020 o 6 % na 3,90 mil. EUR zaznamenala společnost na úrovni hrubého provozního zisku EBITDA. Negativně se do výsledku promítla především meziročně o 127 % vyšší nákladová položka spotřeby surovin a zboží, ale také vyšší počet zaměstnanců a s tím související nárůst mzdových nákladů.

Zisk EBIT se meziročně snížil o 43 % na 0,97 mil. EUR. Vliv měly především meziročně vyšší odpisy, které povyskočily o 0,6 mil. EUR na 3,02 mil. EUR. Odpisy probíhaly hlavně v souvislosti s maďarskými elektrárnami.

Skupina Photon Energy vykázala ztrátu před zdaněním ve výši 0,57 mil. EUR oproti zisku 0,15 mil. EUR před rokem. Ztrátu zapříčinily především úrokové náklady ve výši 1,64 mil. EUR (meziročně o 31 % vyšší), které narostly z důvodu refinancování.