Dekarbonizace živelná, nebo řízená?

Tak vám nevím, jestli se mám radovat, nebo obávat. Poslední dobou kolem nás lítají informace, u kterých je obtížné vyhodnotit jejich znaménko.

Zdroj: COGEN

Zvětšuje se nám množství hodin se zápornou cenou energie. Mám to vítat, nebo jde o začátek nějakého rozpadu systému? 

Nízké ceny energií tažené výrobou z OZE vytlačují z trhu uhelné elektrárny a tyto se zavřou dříve, než bylo plánováno. Jaké budou následky? Je to do plusu nebo do mínusu? 

Plánované prodeje elektromobilů se nenaplňují, automobilky přehodnocují plány na odchod od spalovacích motorů. Je to projev nepromyšlené strategie nebo prostě zákazník rozhodl a trh vysílá signál, že se s ním musí počítat?  

Máme žádostí na rezervaci kapacit pro cca 16 GWp fotovoltaických elektráren. Budou-li (teoreticky) všechny realizovány, poběží v létě v souběhu (logicky když bude svítit), budou mít výrobu a cca dvakrát převyšující letní spotřebu. Budou se tedy odpojovat? Jako investor tedy budete pozorovat odpojenou elektrárnu v okamžiku největšího potenciálu výroby. 

Vždy, když nevím, snažím se poodstoupit, dostat se z operativy, získat nadhled a zopakovat si základní principy fungování. 

Takže toto jsou moje principy, jak se dívám na fungovaní energetiky:

Energetika je běh na dlouhou trať.

Energetika je odvětví, které je značně svázáno s fyzikálními zákony a tyto ji do značné míry limitují. 

Energetika má ekonomický vliv na hospodaření země srovnatelný s daňovými sazbami nebo diskontní sazbou. 

Energetika má značný politický náboj.

Ale, aby bylo jasno! Věřím tomu, že je nyní povinností každé generace minimalizovat zatížení přírody svou činností a předat přírodu následující generaci v lepším stavu, než ji přejímala od generace předchozí. 

Jsem přesvědčen, že rozvinuté státy musí jít příkladem bez ohledu na to, že zbytek světa se chová prozatím jinak. 

Jsem přesvědčen, že se nám nic zásadního nestane, když se vzdáme části své zbytečné spotřeby a uspořené prostředky investujeme na splnění povinnosti, které jsem popsal v první větě. 

A je mi celkem jedno, pod jakou politickou marketingovou zkratkou se výše uvedené schová. Jestli to bude Green Deal, Fit for 55 nebo cokoli jiného. 

A taky jsem přesvědčen o nutnosti koexistence tradiční energetiky a nové energetiky. Není to tak, že výsledek bude 10:0 nebo 0:10, není to o zápase, ale o koexistenci, doplňování se. 

Příště budu pokračovat na téma „Energetika je běh na dlouhou trať.“

Autor: Vladimír Hlavinka, vlastník ORGREZ Group a zakladatel ORGREZ ECO