COGEN vyzývá Sněmovnu k urychlenému schválení novely zákona o podporovaných zdrojích

Plynová kogenerace je klíčovou technologií pro modernizaci tepláren. Stát však musí nastavit podmínky. V této souvislosti sdružení COGEN Czech žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o urychlené projednání a schválení novely zákona o podporovaných zdrojích (NZPOZE).

Zdroj: COGEN

Rozvoj teplárenství je prioritou státní energetické politiky

Stávající zákon platí jen do konce roku 2021 a bez jeho novely bude plánovaná transformace teplárenství i další rozvoj vysokoúčinné plynové kogenerace zcela paralyzován.

Teplárny mají dle plánu MPO postupně přestat spalovat uhlí, velká část jich proto chystá přechod na čistější paliva, zejména biomasu a zemní plyn. Ten bude prioritně využíván ve vysokoúčinných kogeneračních zdrojích, ve kterých se vedle tepla vyrobí zároveň i elektřina. Plné využití energie tohoto ušlechtilého paliva tak zajistí minimalizaci jeho spotřeby i emisí.

Díky této technologii se teplárny stanou moderními čistými energetickými centry měst, které budou svým umístěním v blízkosti spotřebitelů zajištovat nejen dodávku tepla, ale s využitím velké akumulační kapacity teplárenské sítě do budoucna flexibilně doplňovat proměnlivou výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro pokrytí stále větší spotřeby elektřiny, která bude vyvolána zejména rozvojem e-mobility a tepelných čerpadel tam, kde nebude možné napojení na nízkoemisní teplo z tepláren.

Udržení a rozvoj teplárenství je jednou z priorit státní energetické politiky a NZPOZE proto vedle podpory OZE nastavuje i pravidla provozní podpory kogenerace. Tato novela reaguje i na plánovanou transformaci tepláren a zavádí vedle podpory nových i možnost podpory modernizovaných zdrojů. To by společně s novým systémem soutěží o provozní podporu pro zdroje nad 1MW mělo vést k efektivní alokaci a minimalizaci nároků na objem podpory.

Ohrožení investic

Platnost stávajícáho systému provozní podpory však skončí ke konci roku 2021, proto vláda již v dubnu 2020 poslala do sněmovny návrh novely zákona. Její schvalování však vázne a dosud neproběhlo ani 2.č tení, je tedy ohrožen termín předpokládané platnosti této novely od 1.1.2022.

„Bez schválení novely se však zejména menší a střední teplárny dostanou do nezáviděníhodné situace. Mají rozhodovat o investicích, kterými zajistí plnění přísnějších emisních limitů platných od roku 2023, přitom však neví, za jakých ekonomických podmínek tyto investice budou provozovat“, komentuje současnou situaci předseda rady COGEN Czech David Bauer.

Kogenerací se označuje společná/kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET). Teplo vznikající během výroby elektřiny je efektivně využíváno a na rozdíl od tzv. oddělené výroby elektřiny a tepla není mařeno. Kogenerace tak přispívá k úsporám paliv a snižování zátěže životního prostředí.