Aktualizováno: Co v současnosti nejvíce trápí solárníky v Česku?

Zdroj: Yingli Solar

Zdroj: Yingli Solar

 

Jak Vaše společnost pociťuje aktuální nedostatek v dodávkách FV komponentů kvůli dočasně omezené výrobě v Číně v důsledku pandemie koronaviru? Hrozí podle Vás v této situaci dočasné zdražení FVE pro konečné zákazníky v roce 2020?

 

Problémy v dodávkách se projevily v několika oblastech – hlavně u panelů, baterií a námi používaných komponent Tigo a to již v průběhu února 2020 s tím, že na většinu komponent stále čekáme a zdá se, že budeme čekat, minimálně do konce dubna. V některých případech však máme potvrzené dodání až v červnu. Zdražení pro konečné zákazníky každopádně hrozí, a v reálu už se děje, a to ani ne tak kvůli zpožděným dodávkám, ale především proto, že během několika dnů zdražilo jak EURO tak dolar více než o 10% a v kurzu jsme se dostali na hodnoty které tu nebyly minimálně 5 let. A protože (nejen) koruna se chová jak na horské dráze, myslím, že nejistota v kursu bude v nejbližší době v Česku jeden z hlavních faktorů u cen dovozových komponent (a to jsou pro fotovoltaiku téměř všechny).

 

Autor: Miroslav Vavera, jednatel SUNLUX s.r.o.

 

V tuto chvíli výpadek v dodávce nepociťujeme, potřebné komponenty máme v dostatečném množství zajištěné u dodavatelů minimálně do května. U některých zákazníků jsme pouze museli oproti nabídce vyměnit typ panelů za alternativní značku. Čína už ale produkci obnovila, takže ani v budoucnu problémy s nedostatkem neočekávám. Nákupní cena panelů však minimálně dočasně určitě stoupne, protože pandemie koronaviru posunula kurz koruny vůči euru z 25 na 27 Kč. Vzhledem k tomu, že veškeré komponenty nakupujeme v eurech, budeme nejspíš nuceni aspoň částečně promítnout zvýšené náklady do výsledné ceny.

 

Autor: Jaroslav Šuvarský, jednatel S- Power Energies s.r.o.

 

 

Možnost zdražování vidíme spíše z důvodu dopadu pandemie na Evropu a tím způsobené oslabování koruny. Ceny už byly na velmi nízké úrovni a výrobci preferují zásobování spíše lukrativnějšího trhu jako je Amerika nebo Japonsko. Na druhé straně vidíme opět náběh výroby v Číně a zajistili jsme si do zásob 45 kontejnerů, které v nejbližší době připlují. Omezení naší dostupnosti výrobků nehrozí.

 

Autor: Petr Grumblik, jednatel GBC Solino s.r.o.

 

 

Je pravda, že u čínských dodavatelů došlo v únoru k měsíčnímu omezení výroby, za kterým následoval pomalý rozjezd výroby kvůli nedostatku vstupních materiálů sídlících v nejvíce postižených oblastech. Zároveň došlo k tomu, že se dočasně zastavila námořní přeprava, což způsobilo hromadění vyrobených kontejnerů se zbožím ze všech oborů v přístavech a pomalému odbavování. Následky výpadku výroby kvůli epidemii koronaviru v Číně je možné pociťovat ještě dnes. Naší firmě se díky silnému finančnímu zázemí podařilo včas vytvořit dostatečnou zásobu všech vstupních komponentů jako fotovoltaických panelů, měničů napětí i bateriových systémů. Nedošlo u nás tedy k omezení instalací fotovoltaických elektráren. Na vaši otázku, zda hrozí zdražení FVE pro konečné zákazníky musím bohužel odpovědět kladně. Ke zdražení fotovoltaických systémů jsme přistoupili v posledním týdnu,  ne kvůli výpadkům dodávek komponentů, ale kvůli výraznému propadu kurzu koruny proti dolaru a euru.

 

Autor: Jaroslav Hadinec, jednatel SolidSun s.r.o.

 

Photomate naskladňuje dostatečné množství koncem roku (několik set MW), tak abychom byli schopni dodávat již od začátku roku a nebyli závislí na obnovených dodávkách po čínském novém roce. Ze strany Huawei jsme nezaznamenali žádné výpadky, nové objednávky jsou dodávány zcela standartně.  Nikdo z našich zákazníků neobdržel dodávky od nás se zpožděním. Naopak jsme bohužel museli některé dodávky odkládat z důvodu, že klient čekal na panely či jiné komponenty. 

 

Autor: Michal Kalousek, jednatel, Photomate s.r.o.

 

V současné době jsme prakticky vyprodáni, ačkoliv jsme měli v lednu cca 15 000 panelů na skladu na Q1 a Q2.  Tyto se prodaly nicméně již v průběhu února a začátkem března.  Kontejnery, které měly přijet do poloviny března jsou zpožděné o minimálně 6 týdnů a krom občasných dodávek zejména od SUNPOWERu, který nevyrábí v Číně a Canadian Solaru, který měl panely již připravené v přístavu očekáváme naplnění skladů až na přelomu dubna a května.  Nicméně většina těchto technologií je již zarezervovaná a volné kapacity máme až od druhé poloviny května.

Nedostatek surového materiálu a problémy s jeho logistikou způsobené karanténními opatřeními v různých provinciích mezi jednotlivými továrnami v Číně spolu s problémy v přístavech již vedly ke zdražení panelů.  Cenové stabilitě nepomáhá ani zdražení námořní kontejnerové přepravy jak v Číně, tak v kamionové dopravě v EU, která je momentálně extrémně přetížená.  Tyto okolnosti jsme reflektovali ve zvýšení cen v březnových cenících i v ceníku na Q2.  Dnes již vidíme relativně dobře do července 2020, kdy věřím, že nedojde-li k dalším vlnám a omezením v Číně bude cena stabilizovaná.  V případě, že k dalším komplikacím nedojde, si také troufnu říci, že čekáme mírné zlevnění technologií z důvodu nastavených kapacit výroby a snížené globální poptávky.  V tuto dobu je ale těžko předvídat dál než 2-3 měsíce, což je produkční a dopravní doba z Číny do EU.  

 

Autor: Radek Orság, jednatel SOLSOL s.r.o.  

 

 

Podle předních německých analytiků bude mít epidemidie koronaviru minimální dopad na segment střešní fotovoltaiky v Německu.  Jaký je Váš názor na dopady pandemie na FV trh v České republice v blízké budoucnosti?

 

Doufám, že se přední analytici nemýlí. Když se ale podívám na odhady předních analytiků na vývoj hospodářství z počátku tohoto roku, tak si myslím, že i přední analytici mají aktuálně jako jednu ze svých nejužitečnějších pomůcek křišťálovou kouli. Takže na tom s přesností předpovědi budeme všichni asi zhruba stejně. Moje křišťálová koule říká, že pokud nedojde k omezení vypsaných podpůrných programů OPPIK a NZÚ, případně dokonce k jejich dodatečné podpoře, mohla by být fotovoltaika jedním z méně zasažených oborů. Na druhé straně jsem zatím ze své křišťálové koule nevyčetl, do jaké míry budou pro firmy a domácnosti vypsané stimuly dostatečné v porovnání s nutností zajištění investic a především hotovosti pro „životně důležitější“ projekty a činnosti.

 

Autor: Miroslav Vavera, jednatel SUNLUX s.r.o.

 

Dopad koronavirové epidemie zatím nikdo nedokáže odhadnout. Už nyní ale dochází k propouštění a některé podniky se dostávají pod zásadní tlak. Pokud omezení v souvislosti s koronavirem budou trvat dlouho, určité procento firem to nezvládne a v důsledku toho přibude lidí, kteří se ocitnou existenčních problémech. V takové situaci logicky budou řešit jiné věci než nákup fotovoltaiky. Na druhou stranu současná situace ukazuje i to, jak výhodné je být nezávislý na okolí. A právě fotovoltaika je jedním ze způsobů, jak větší nezávislosti docílit. Dá se tedy očekávat i to, že přibude lidí, kteří mají volné prostředky, pořízení fotovoltaiky už nějaký čas zvažovali a současná situace je přiměje to neodkládat. Můj odhad tedy je, že u domácností se poptávka po solárních elektrárnách příliš nezmění, pouze čekám drobný pokles u firem. Na ty totiž následky koronavirové pandemie dopadají nejvíce

 

Autor: Jaroslav Šuvarský, jednatel S- Power Energies s.r.o.

 

V produktovém portfoliu nabízíme hybridní systém SOLAX, který má vyvinuté vlastní baterie TRIPLE POWER. Systém se chová na výstupu asymetricky a byl společností ČEZ odzkoušen ve vlastní laboratoři. Soustředíme se na jejich řešení pro domácí a komerční aplikace a podporujeme instalatéry při zprovoznění systému . Proto i zde máme mnoho objednávek, jak na cestě, tak ve výrobě. Nepočítáme s omezením dostupnosti , pokud poptávka skokově neporoste. Společnost SOLAX  brzy rozběhla výrobu a nebyla zasažena Coronavirem tak silně jako ostatní výrobci.

 

Autor: Petr Grumblik, jednatel GBC Solino s.r.o.

 

Nelze říci, že epidemie koronaviru bude mít na instalace fotovoltaických elektráren minimální dopad. Již dnes evidujeme množinu zákazníků, kteří se nechtějí setkávat s našimi obchodními zástupci, protože se bojí rizika nákazy koronavirem. Naši obchodní zástupci jezdí na schůzky vybaveni jednorázovými rouškami a zákazníkům poskytujeme na schůzkách ochranné pomůcky jako respirátory a roušky. Rovněž se objevila řada zákazníků, kteří přišli o zaměstnání a z opatrnosti si instalaci FVE rozmysleli. Zákazníci, kteří s námi nyní podepisují smlouvy na instalace FVE si uvědomují přicházející finanční krizi a vidí tak jako my nejbezpečnější místo na uložení volných finančních prostředků na střeše své nemovitosti. Uložíte si bezpečně volné finanční prostředky, načerpáte dotaci z NZÚ, zajistíte se proti rostoucím cenám elektrické energie a při instalaci FVE s bateriovým systémem zajistíte svoji rodinu proti nenadálým situacím. Elektrickou energii bude každý z nás spotřebovávat ať je mladý, starý, zaměstnaný, nebo nezaměstnaný.

 

Autor: Jaroslav Hadinec, jednatel SolidSun s.r.o.

 

V Číně již většina výrobců rozjela výrobu a je schopna plnit svoje závazky a dodávat zboží na trh. V nejbližších týdnech by se situace mohla vrátit do normálu i na evropském trhu. Jak jsem vzpomínal, situace nejvíce postihla výrobce panelů. Otázkou je zda další části logistické řetězce budou v současné době celosvětové pandemie fungovat plynule a jak se aktuální situace v Evropě promítne do samotného obchodu, možnosti instalací, připojení a pod. Celkově je situace ve srovnání s ostatními zeměmi, kde jsme schopni porovnávat, tj. střední a východní Evropa, tristní, pro ilustraci Photomate dodalo z celkového objemu dodávek 1340 MW v CEE  v ČR méně než 0,5%.

 

Autor: Michal Kalousek, jednatel, Photomate s.r.o.

 

Věřím, že situace v dodávkách se začne stabilizovat k červenci, pokud nedojde k další vlně omezení výroby.  Ty dle dostupných informací jedou na cca 80% kapacity, ale příslovečným hrdlem láhve jsou v dnešní době logistické společnosti.  Dle včerejších informací fungovalo pouze 34 z 65 čínských přístavů a minulý týden byli opět diagnostikování COVID-19 členové zahraniční posádky kontejnerové lodi společnosti MAERS, což vedlo k dalším restrikcím v přístavech.

 

Autor: Radek Orság, jednatel SOLSOL s.r.o.  

 

 

Redakce portálu www.solarninovinky.cz děkuje zástupcům všech výše uvedených firem za jejich vyjádření.