Co nejvíce trápí fotovoltaické elektrárny po 10 letech provozu? Zeptejte se expertů!

Více než 2 GWp instalovaných fotovoltaických elektráren (FVE) v době solárního boomu brzy zažije potřebu „retrofitů“. Co nejvíce trápí jejich provozovatele? Jaké typické poruchy mají tyto FVE? Jak se na nich projevuje PID?

Zdroj: Conergy

Zdroj: Conergy

O těchto a dalších otázkách můžete živě diskutovat s předními experty, kteří vystoupí na online konferenci Smart Energy Forum ve dnech 25.-26. listopadu 2020.

Typické vady

Monitorovací centrum FVE na Technické Univerzitě v Ostravě dohlíží na více než 100 MWp instalovaných FVE v době solárního boomu v letech 2008-2010. „Drtivá většina FVE z éry solárního boomu se musí opravovat. Vidíme to na našem monitoringu u elektráren, které můžeme sledovat a vyhodnocovat,“ říká Zdeněk Neufinger, zástupce ředitele   na TU Ostrava.

„Identifikovali jsme závady na panelech a měničích. U velkých elektráren se závady jednoznačně objevují na VN části, jelikož tyto elektrárny byla často stavěny ve velkém spěchu a méně kvalitními firmami,“ dodává Neufinger.

 

Zdroj: Fluke

Co ukázaly testy v terénu i laboratoři?

Na diagnostiku a odstrňování vad přímo v terénu se zaměřuje společnost Fill Factory s.r.o., které v Česku provozuje mobilní laboratoř pro testování FVE.

„Dětské vady na FVE z doby solárního boomu již nyní odezněly,“ říká Jiří Hladík, jednatel, FillFactory s.r.o.. „Na námi nyní diagnostikovanými FVE nacházíme zejména termomechanické závady, problémy s pájenými spoji na panelech, poruchy na junction-boxech a také závady s tedlarem.“

Závody na panelech z doby solárního boomu se objevují také na tenkostěnných panelech, které byly hojně využívány na FVE v době solárního boomu.

„V naši testovací laboratoři se na tenkých vrstvách objeví buď úplně fatální vady, které způsobují úplnou degradaci fotovoltaického systému. Znamená to, že buď výrobce udělal ve výrobě chybu nebo byl panel vystaven nevhodným podmínkám,“ říká Pavel Hrzina, manažer FV laboratoře na ČVUT-FEL  v Praze.

„Další typ vad tenkostěnných panelů je způsoben buď PID nebo ztráta jejich výkonu, který je garantován výrobci. Proto si řada investorů do FVE na konci záručních lhůt často testuje výkonové parametry svým panelů v naší laboratoři,“ dodává Hrzina.

Je PID vážnou hrozbou pro české FVE? Má smysl investovat do kontroly FVE pomocí dronů? Jak často provádět kontroly FVE? Proč bude nutné zavést povinnost revizí FVE a bateriových systémů? Vyplatí se pravidelně čistit FV panely?

O těchto a dalších otázkách můžete živě diskutovat s předními experty, kteří vystoupí na online konferenci Smart Energy Forum ve dnech 25.-26. listopadu 2020.