Co je největší překážkou rozvoje komunitní energetiky v Česku?

„Hodláme aktivně rozvíjet komunitní energetiku v ČR s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. Zároveň chceme vzdělávat širokou veřejnost o potřebě komunitní energetiky a možnostech jejího využití,“ říká v rozhovoru pro portál www.solarninovinky.cz Patrícia Čekanová, která je prezidentkou Asociace komunitní energetiky ČR.

 

SN: Nedávno jste založili Asociaci komunitní energetiky ČR (AKE). Jaké jsou její cíle a plány do budoucnosti?

Cílem je pomáhat obcím, městům a občanským sdružením v rozvoji decentralizace energetiky za účelem snížení míry závislosti na centrálních dodávkách elektrické energie s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. Zároveň chceme vzdělávat širokou veřejnost o potřebě komunitní energetiky a možnostech jejího využití.

SN: Na konci října 2021 členka Rady ERÚ Martina Krčová oznámila, že regulátor podpoří rozvoj komunitní energetiky (KE) v Česku.  V první fázi se má jednat o podporu KE v bytových domech, kde díky nové vyhlášce ERÚ půjde sdílet vyrobenou elektřinu z fotovoltaických elektráren (FVE) mezi nájemníky. Do jaké míry AKE spolupracuje s ERÚ ve věci nové legislativy pro KE?

V současné chvíli máme spolupráci s ERÚ v počáteční fázi. Jsme poměrně nová Asociace, takže nové vztahy teprve navazujeme. Podporou komunitní energetiky v bytových domech se samozřejmě zaobíráme a probíhají různé schůzky s bytovými družstvy i SVJ, kde zjišťujeme jejich energetické požadavky, potřeby i představy. 

SN: Co je podle Vás největší bariérou rozvoje KE v České republice?

V současné chvíli vidím největší bariéru v legislativě, kdy se připravuje nový energetický zákon. Ten už měl být v tuto chvíli schválený. Zákon bude definovat komunitní energetiku a její podmínky fungování v ČR.

SN: Podle našich údajů nejen dvě největší české metropole (Praha a Brno), ale nejméně tucet dalších měst (Písek, Kladno, Karviná, Olomouc atd.), připravují aktivně první projekty na poli KE? Je podle Vás reálné jejich spuštění již letos navzdory skutečnosti, že stále není schválená potřebná legislativa pro KE?

Tyto projekty jsou již spuštěné, nicméně ještě nejsou založená komunitní společenstva – komunitní energetika není legislativně vydefinovaná, ale příprava už je možná. Všechny tyto subjekty jsou tedy ve fázi přípravy – měří, analyzují apod. Je to jako názorná ukázka toho, jak to bude fungovat po vydefinování pojmu legislativou.

SN: Již v roce 2021 spustilo jako jeden z prvních KE projektů Energetické družstvo vlastníků fotovoltaických elektráren. Jaké jsou ambice tohoto projektu? Jak se daří jeho realizace v roce 2022?

Energetické družstvo vlastníků FVE ukazuje jiný pohled na tvorbu komunitní energetiky. Neomezuje se na lokalitu, ale chce spojit majitele rodinných domů s fotovoltaikou z celé České republiky pro efektivní řízení a využití jimi vyrobené čisté energie. Naše ambice je mít co nejvíce těchto členů.

 SN: Podle nedávné předpovědi agentury Bloomberg se stanou domácí fotovoltaické elektrárny v kombinaci s bateriovým systémem novým standardem pro rodinné a bytové domy. Jak na tento trend reaguje AKE? Budete například doporučovat, s ohledem na současnou energetickou krizi, při jednáních se státní správou zavedení povinnosti FVE na střechách pro novostavby po vzoru Rakouska či Německa?

Je na zvážení, jestli je potřeba zavádět povinnost mít FVE na každé novostavbě. Osobně bych to nechala na rozhodnutí vlastníka nemovitosti a AKE bude samozřejmě nápomocno při přípravě veškerých energetických projektů. Mám za to, že v dnešní turbulentní době přemýšlí každý více ekologicky a ekonomicky.

Redakce portálu www.solarninovinky.cz děkuje za rozhvor Patrícii Čekanové, která je prezidentkou Asociace komunitní energetiky ČR.