ČFA: Retroaktivní snížení podpory pro solární elektrárny je v rozporu se zásadami právního státu

Boj s koronavirem se dostává do pozadí.Vláda ČR rozhodla o snížení IRR o 2,1% u historických fotovoltaických zdrojů z původních 8,4 % na 6,3 %. Svým rozhodnutím postupuje proti platným zákonům. Uvádí to Česká fotovoltaická asociace (ČFA) ve své tiskové zprávě.

Zdroj: ČFA

Zdroj: ČFA

 

Další trest pro solárníky

 

ČFAnesouhlasí s ohlášeným snížením hranice pro posuzování překompenzace pro fotovoltaické zdroje. Právě fotovoltaické zdroje již byly v minulosti jako jediné OZE potrestány tříletým nejtvrdším solárním odvodem a od té doby odevzdávají vládě desátek (10% z výnosů). 

 

Podle slov ministra Havlíčka znamená snížení IRR návratnost 15,9 roku, což je v rozporu se zákonem. Zákon předpokládá návratnost projektů do 15 let. Provést retroaktivní změnu zákona o obnovitelných zdrojích energie, s návratností větší než 15 let není v souladu se zásadami právního státu.

 

Vláda ČR diskriminuje fotovoltaické zdroje oproti větru, vodě, biomase a bioplynu. Označení jaderné elektrárny jako rozhodně zelený, ekologický a udržitelný zdroj je proto jen pokračováním dalšího omylu.

 

 

Sporné rozhodnutí

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda, v již tak nelehké době ustupující pandemické krize, volí politická hesla k prosazení předvolebních zájmů a po pár měsících znovu rozděluje společnost. Na mušku si po několika letech opět vzalo diskriminovanou skupinu energetických nadšenců a obdivovatelů, kteří v letech 2007 až 2010 stáli u zrodu dnes nejčistější výroby elektřiny na světě. 

 

Podpora masivního a rychlého rozvoje nových technologií byla zpočátku financována za použití provozních dotací v celé Evropě a nejinak tomu bylo i u nás. V průběhu roku 2010 nastal celosvětový cenový zlom u vyráběných fotovoltaických panelů, v jejímž důsledku se mohla u některých větších elektráren snížit investiční cena následně postavených projektů.

 

Na návrh Aleny Vitáskové a tehdejších představitelů MPO byl zaslán Evropské komisi dopis České republiky, analýza proběhlých a stávajících řešení odstraňující překompenzaci obnovitelných zdrojů. EK po prostudování dodaných materiálů a zhodnocení faktů, dospěla v SA.40171 k závěru, že podpora byla, a po provedení ochranných opatření (srážkové fotovoltaické daně) je, slučitelná podle článku 107, odst. 3, bod c) s vnitřním trhem. Stejná situace se totiž odehrávala i v jiných státech střední a jižní Evropy.

 

Zavádějící podpora pro jadernou energii

 

Argumentace, že pouze jaderná elektrárna je tím jediným nejlacinějším, ekologickým a zeleným řešením není úplná a pravdivá. Tvrzení by bylo platné o pár desítek let zpět, v dobách největšího rozvoje a montáže jaderných elektráren, kdy bezpečnost jaderných elektráren nebyla na dnešní požadované evropské úrovni jaderné bezpečnosti. 

 

Cena technologie dnes několikanásobně převyšuje tehdejší investiční náklady historických jaderných zařízení. Ale hlavní a podstatná je v ekonomickém výpočtu absence recyklace technologie jaderné elektrárny a všech jeho součástí, včetně uložení jaderného paliva na tisíce let. 

 

Ve výpočtu se uvažuje s minimálními recyklačními náklady, které jsou však podle současného německého zjištění za demontáž a recyklaci jaderných elektráren, pouze kalkulované ve výši 1/10 až 1/20. Recyklaci historických i nově postavených jaderných elektráren budeme tedy muset zaplatit my všichni. Je tedy jen otázkou času, kdy se v rozpočtu bude nacházet kapitola „jaderná daň“. 

 

Haselhuhn již v roce 2015 uvádí, že panely ze sériové produkce v roce 2009 měli EPBT (Energy Pay Back Time) dobu energetické návratnosti v jižní Evropě mezi 0,6 až 1,9 roku, vyprodukovaly při plánované životnosti 20 až 75 násobek energie. Dnes EPBT ve střední Evropě dosahuje u nejlepších technologií 100 násobek vyrobené energie oproti vynaloženým energetickým nákladům, včetně recyklace!

 

Podívejme se na rozdílnou mapu koncentrace CO2 před počátkem koronaviru a dnes. Dejme přírodě i nám šanci! 

 

Česká fotovoltaická asociace nabízí Vládě ČR a MPO pomocnou ruku při boji s koronavirovou krizí. Každá krize by nás měla naučit a pochopit zákonitosti přírody a světa lidí. Bez přírody budeme pouhými bytostmi, ale určitě nebudeme lidmi. ČFA doufá, že přijatým postupem nedojde k porušení zásad demokratického právního státu, o který se společně snažíme již od jeho předválečného vzniku.