Reakce na schválení novely zákona o POZE (1.): Vyjádření České fotovoltaické asociace

Ve středu 14.7.2021 Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila kontroverzní novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Novela zavádí pro kontrolu překompenzace velmi striktní hodnotu IRR z 6,3 % pro fotovoltaiky a současné zavedení či zvýšení solární daně 10 % (na 20 %) pro majitele velkých FVE postavených v letech 2009-2010. Naše redakce Vám přináší seriál, ve kterém „mapuje“ reakce solárníků, investorů a politiků na téma novely. V první části seriálu představujeme stanovisko České fotovoltaické asociace (ČFA) k novele.

 

Guláš při projednávání novely


Ve středu 14.7.2021 se na půdě Poslanecké sněmovny odehrál pro majitele velkých fotovoltaických elektráren postavených v minulosti boj o další ekonomický život. Předkladatel návrhu změn, resort MPO, prostřednictvím ministra Karla Havlíčka potvrdil po několika měsících vyjednávání a předkládání rozličných korekčních návrhů (oproti prvotní předloze v prvním čtení) navýšení IRR z 6,3 % pro fotovoltaiky na hodnotu 8,4 % za podmínky zvýšení současné solární daně o 10 % (na 20 %) a na rozšíření solární daně o výrobny i z roku 2009 na 10 %.

Tento svůj přehodnocený návrh a postoj ministerstva přednesl ministr Havlíček v úvodu schvalování třetího čtení novely zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE). Tímto úvodním vystoupením začala v Poslanecké sněmovně rozprava posledního, závěrečného třetího čtení.

Protože změna překompenzace nebyla jedinou změnou, projednávalo se ve třetím čtení z našeho pohledu poměrně dost dalších návrhů, včetně i nově podaných. Výsledkem byl takový guláš, kdy by ani kočička a pejsek nevěděli co v guláši vlastně uvařili. Jedno hlasování stíhalo druhé.

A tak se stalo to nejhorší, co se mohlo stát. Hlasování muselo býti někdy i opakováno, předkládaly se „banalitní“ návrhy proč poslanci nemohou hlasovat, aniž si sami poslanci ověřili, zda mohou být podjatí nebo ve střetu zájmů. Příště se dočkáme toho, že většina poslanců se přizná, že jí chleba a rohlíky a nemohou proto hlasovat o důležitých hospodářských zákonech.


Schválení 6,3% IRR

Poslanci nakonec odhlasovali, že IRR bude pro historické fotovoltaiky pouze 6,3 %. Poslanci dalším hlasováním schválili ještě navíc neplánovaně nové zavedení solární daně 10 % pro FVE z roku 2009 a navýšení solární daně 20 % pro FVE z roku 2010. 

Odhlasovány byly tedy změny, které samo Ministerstvo průmyslu a obchodu s Hospodářským výborem nechtěly, a ani je samostatně nenavrhovaly. Sám ministr Havlíček na tiskové konferenci po hlasování v 13,20 hodin byl až „nepříjemně“ překvapen nastalou situací, ale podle zatímního vyjádření s tím nic nehodlá dělat.


Retroaktivní porušení zákona


Vezmeme-li v úvahu snížení IRR na hodnotu 6,3 %, což je doba návratnosti nad 15 let (15,87 roku), jedná se o retroaktivní porušení dnes již neexistujícího zákona o obnovitelných zdrojích energie z roku 2005, která znásobena dodatečným zvýšeným solárního odvodu bude znamenat nedodržení zákonem garantovaných podmínek a bankroty řady firem a problémy financujících bank. Stát se sice krátkodobé může potěšit z úspor v cash-flow, ale do budoucna bude muset vytvořit finanční rezervy na vyplácená odškodnění.

Celkem se nebude jednat o úspory, které voličům a volebním uskupením avizoval, ale budeme svědky řady úspěšných žalob ze strany majitelů postižených elektráren, dobře zaplacenou a přidělenou práci energetickým advokátům a zaměřeným právnickým kancelářím k vymáhání náhrad za přijatý legislativní zmetek, jak nám potvrdilo několik nejmenovaných ústavních právníků.

Ve svém konečném důsledku tak stát vyplatí odškodnění a náhrady 250-350 miliard Kč a z této částky cca 1/3 připadne na odměny právníkům.

„Jedinou rychlou a správnou cestou je nyní náprava v Senátu, abychom předešli dalšímu zbytečnému čerpání peněz státu na úkor všech daňových poplatníků a opětovné projednání nápravných změn Poslaneckou sněmovnou,“ zdůrazňuje Česká fotovoltaická asociace (ČFA).