ČFA: Nesouhlasíme se záměrem ERÚ odebrat elektrárnám zcela nebo z větší části dotace!

Počátkem září uveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ) návrh cenového rozhodnutí, který stanovuje podporu pro podporované zdroje energie (POZE) na rok 2023. Jeho součástí je záměr výrazně omezit podporu ve formě zeleného bonusů, a to někdy až na nulu pro malé fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v letech 2011-2013.

Zdroj: Wikipedia

Sporné rozhodnutí

„Přestože ERÚ nachází oporu v zákoně, jeví se jeho uplatňování v této době kontraproduktivní. Zcela opačným směrem se letos vydalo opakovaně Německo, které naopak navýšilo své výkupní ceny (tzv. FIT výkupní tarify) pro malé solární elektrárny,“ informuje ve svém stanovisku Česká fotovoltaická asociace (ČFA).

„Navíc, ERÚ má zásadní zákonnou chybu, kterou ani on ani kritizující poslanci a senátoři za uplynulých 12 let nenapravili. Je to chyba spočívající v uplatňování cenového rozhodnutí vždy a jen na 1 rok,“ dodává ČFA.

Podle sdělení ČFA se vzhledem k historii tato chyba v jiné podobě letos opakuje, a zřejmě jí hodlá ERÚ udělat po druhé za sebou.

Zásadní nesouhlas

„Správné by bylo uzákonit zelený bonus novým způsobem, z hlediska času operativně ve shodě s budoucím vývojem a to tak, aby se jeho cena mohla postupně a plynule měnit, po čtvrtletích nebo měsících tak, jak se bude trh s energiemi vyvíjet,“ komentuje návrh ERÚ na změnu podpory ČFA

„Pokud bychom se však podívali na tvrdé uplatnění zákona v této těžké době, nesvědčí dalšímu rozvoji malých energetických zdrojů, které tak nutně potřebujeme. Česká fotovoltaická asociace proto podává zásadní nesouhlas s navrženým cenovým rozhodnutím pro rok 2023!,“ uzavírá ve svém stanovisku ČFA.