ČFA: Distancujeme se od nekalosoutěžního jednání obchodní společnosti Energetický Holding Malina a.s.

Obchodní společnost Energetický Holding Malina a.s. ve svém obchodním a propagačním materiálu používá logotyp ČFA paralelně s označením partnerství. Česká fotovoltaická asociace nikdy v minulosti, ani nyní nemá uzavřenou smlouvu o partnerství nebo smlouvu o spolupráci se subjektem Energetický Holding Malina a.s..

Nekalosoutěžní jednání

Energetický Holding Malina a.s. se opakovaně snaží zneužít aktivit a cílů České fotovoltaické asociace (dále jen ČFA) a spojením logotypu ČFA a uvedení partnerství budit na veřejnosti dojem, že má uzavřené partnerství s ČFA, a tím získat tržní výhodu na trhu s fotovoltaickými technologiemi.

Energetický Holding Malina a.s. neobdržel ani svolení a souhlas pro použití logotypu ČFA na svých marketingových materiálech a porušuje tak autorská práva ČFA.

Již v minulosti se dopustila společnost Energetický Holding Malina a.s. nekalosoutěžního jednání, když vylákal od ČFA odborné stanovisko na situaci na českém a evropském trhu s fotovoltaickými technologiemi a následně přes výslovný zákaz a nesouhlas uveřejnil článek při oznámení důležité tiskové zprávy. Tímto jednáním se společnost Energetický Holding Malina a.s. dopustila poškozování dobrého jména České fotovoltaické asociace.

Energetický holding Malina a.s. byl na své jednání písemně (prostřednictvím e-mailové komunikace) upozorněn 21. září 2022 a byla mu poskytnuta jednodenní lhůta k omluvě a nápravě chybného jednání.

Vzhledem ke skutečnosti, že k omluvě a nápravě chybného jednání ze strany Energetického Holdingu Malina a.s. nedošlo ČFA přistoupila na základě čl. 6 odst. 2 Stanov k vyloučení Energetického Holdingu Malina a.s.

Kdo je ČFA? 

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) byla založena v roce 2009. V současnosti je nejstarší a počtem členů největší fotovoltaickou asociací v České republice.

Cílem činnosti ČFA je naplňování jednotlivých cílů činnosti mezi které patří poskytování a šíření odborných informací o fotovoltaické energii, pořádání konferencí, seminářů a školení, poskytování podpory odborné i široké veřejnosti z oblasti decentralizované energetiky a fotovoltaiky, zajišťování lektorské a přednáškové činnosti o fotovoltaice, zajišťování vydavatelské, recenzentní a publikační činnosti pro oblast fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů energie, jakožto přírodního a ekologického zdroje energie.

V oblasti výuky a vzdělávání poskytuje ČFA tréninkové kurzy návrhového a simulačního softwaru PV*SOL. Pro uchazeče profesní kvalifikace připravuje intenzivní dvoudenní přípravný programy ke státní zkoušce „Elektromontér fotovoltaických systémů“ a „Montér dobíjecích stanic pro elektromobily“. Ve spolupráci s německou asociací vytvořila ČFA vzdělávací program Fotovoltaický expert – největší a nejrozsáhlejší technický program pro výuku základů a uplatnění fotovoltaiky, v rámci kterého přednášejí profesoři a docenti z vysokých škol, soudní znalci, auditoři, energetici a projektanti OZE.

Výkonným ředitelem ČFA je Petr Maule, který v současnosti působí i jako vysokoškolský pedagog, lektor fotovoltaického vzdělávání v ČR, energetický poradce Ministerstva průmyslu a obchodu, zkušební komisař pro státní zkoušky „Profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů“, člen pracovních technických a legislativních skupin pro fotovoltaiku, spoluautor publikace „Fotovoltaické systémy“.