ČEZ zahájil výstavbu největšího solárního parku pro vlastní spotřebu v Bulharsku

Společnost ČEZ ESCO zahájila v Bulharsku výstavbu obří fotovoltaické elektrárny o výkonu 10 MW. Jedná se o největší solární park pro vlastní spotřebu v zemi s tím, že odběratelem energie bude místní pobočka německé skupiny Aurubis, jednoho z největších světových producentů mědi.

Zdroj: ČEZ ESCO a.s.

Zahájení výstavby

Výstavba solárního parku Aurubis-1 o výkonu 10 MWp byla zahájena 24. června 2021. Park vzniká na rekultivované bývalé skládce odpadních vod měďařského závodu u města Pirdop, asi 70 km východně od Sofie. Slavnostního zahájení výstavby se zúčastnili ministr hospodářství Kiril Petkov, generální ředitel skupiny Aurubis Roland Harings, regionální manažer skupiny ČEZ pro Bulharsko Karel Král, starostové a  zástupci místních úřadů.

V rámci projektu ČEZ instaluje více než 20 000 fotovoltaických panelů na 104 tisících metrech čtverečních rekultivované půdy. Společnost Aurubis Bulgaria, která patří ke strategickým podnikům v zemi, díky vlastnímu zdroji ekologické elektřiny pokryje v průměru 2,5 % spotřeby měďařské hutě a rafinerie, během denních špiček za optimálního počasí pak až pětinu.

„Dvě společnosti, které jsou lídry ve svých odvětvích v Bulharsku, jsou dobrým příkladem synergie mezi péčí o životní prostředí a investicemi do energetické účinnosti. Velmi si vážíme rozhodnutí společnosti Aurubis Bulgaria svěřit nám tento rozsáhlý projekt, který představuje největší fotovoltaický park pro vlastní spotřebu v Bulharsku,“ řekl Karel Král ze společnosti ČEZ.

Optimalizace spotřeby energie

Fotovoltaická elektrárna Aurubis má za úkol optimalizovat vlastní spotřebu elektřiny továrny na výrobu mědi. Díky nové instalaci firma ročně sníží nákup elektřiny z externích zdrojů o 11 700 MWh ročně.  Elektřina, která se vyrobí v elektrárně za jeden rok, by mohla zásobovat 3 500 domácností nebo bulharské město se 14 000 obyvateli.

Díky fotovoltaické elektrárně by se ušetřilo 15 000 tun emisí uhlíku ročně, pokud by se elektřina vyráběla v uhelné elektrárně, tedy více než 225 000 tun za celou plánovanou dobu životnosti elektrárny.

„Tento projekt je součástí dlouhodobého investičního programu společnosti a je v souladu s naší politikou udržitelného rozvoje a přechodu na ekologické hospodářství. Naší strategií je do roku 2030 vyrábět 20 % elektřiny z vlastních obnovitelných zdrojů,“ řekl Tim Kurt, generální ředitel společnosti Aurubis Bulgaria.