ČEZ se přiblížil těžbě lithia na Cínovci

Projekt potenciální těžby lithia na Cínovci tímto rozhodnutím definitivně postupuje do další fáze. Akcionáři European Metals Holdings Limited (EMH) na včerejší valné hromadě schválili úpravy smlouvy navržené ČEZ a nedávno podepsané oběma společnostmi. Severočeské doly, dceřiná společnost ČEZ, se tak stanou 51procentním vlastníkem české společnosti Geomet, která je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska. Dosud vlastnila v Geomet 100 procent právě EMH, které zůstává zbývající podíl.

Zdroj: Geomet

Zdroj: Geomet

Další fáze testování

 

Druhá fáze neznamená těžbu, ale bude spočívat v technickém ověření postupu výroby v poloprovozních podmínkách a v pilotních testovacích linkách, jak je v případě jakékoliv potenciální těžby běžné. Zároveň by probíhaly práce na získávání dalších nutných povolení. Tato druhá testovací fáze by trvala přibližně do roku 2023. Pro tuto fázi nebude třeba budovat žádná větší zařízení na Cínovci, hornina bude zkoumána v testovacích provozech mimo lokalitu.

 

V dalších dnech proběhne volba nového vedení Geomet, v pětičlenné radě jednatelů bude mít ČEZ tři zástupce a EMH dva. Získání 51% podílu proběhne zvýšením kapitálu společnosti Geomet o částku 29,1 mil. eur, tyto prostředky budou využity na další rozvoj projektu na Cínovci.

 

„Rozhodnutí valné hromady EMH je tečkou za dlouhým a náročným vyjednáváním, které jsme vedli,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Teď už se můžeme plně soustředit na další kroky jako ověřování konkrétních způsobů získávání lithia z horniny a vypracování finální ekonomické a technologické studie proveditelnosti.“

 

Teprve na základě výsledků této studie a celé druhé fáze rozhodnou ČEZ a Severočeské doly, zda přistoupí k samotné těžbě. Pokud se během příštích let nakonec ukáže projekt jako nerentabilní, mohou z něj ČEZ a Severočeské doly vystoupit. V takovém případě získá automaticky Skupina ČEZ nespotřebované prostředky zpět a zůstává jí podíl odpovídající do té doby spotřebované investici na rozvoj projektu.

 

“Ve druhé fázi zpracujeme detailní projekt otvírky, přípravy i dobývání ložiska, zároveň budeme zkoumat dostupné zpracovatelské postupy a vyhodnocovat, které jsou nejvýhodnější. Vybudujeme pilotní linky, kde zpracování vytěžených hmot v dostatečném rozsahu ověříme,” říká generální ředitel společnosti Severočeské doly Ivo Pěgřímek.

 

Sázka na bateriový boom

 

Investice ČEZu do těžby lithia dává smysl, a to hned z několika důvodů Velká část lithia se v současnosti využívá pro baterie do elektromobilů. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a baterií by poptávka po lithiu měla do roku 2025 vzrůst trojnásobně. Rozvoj elektromobility je důležitý pro energetické společnosti a má proto místo i ve strategii ČEZ, uvedla nedávno firma.

 

„Klíčovou roli u elektromobilů hrají baterie, proto máme zájem být přítomni u rozvoje tohoto nového odvětví. Pokud se u nás nachází potenciálně významné evropské ložisko lithia, což je klíčový prvek baterií nejen v elektromobilitě, ale i v ukládání elektřiny obecně, pak je pro nás zajímavé se tím zabývat,“ oznámil ČEZ.

 

Dalším důvodem, proč investice ČEZu do společnosti Geomet dává smysl je proměna současné energetiky, kde bateriové technologie otevírají zcela nové možnosti. V této souvislosti je třeba zmínit první velkokapacitní baterii v Tušimicích, kterou ČEZ slavnostně uvedl do provozu v březnu letošního roku.

 

Evropská unie identifikovala rozvoj evropské výroby baterií jako jednu ze svých strategických priorit vzhledem k silnému zastoupení automobilového průmyslu, a to včetně zajištění surovin jako lithium. ČEZ tak v této fázi předpokládá využití dotačních titulů dostupných v rámci strategické iniciativy „Evropská bateriová aliance“ (European Battery Alliance) nebo v rámci „Fondu pro spravedlivou transformaci“ (Just Transition Fund).