ČEZ loni instaloval 537 fotovoltaických elektráren na střechy domácností. Drtivá většina byla vybavena bateriemi

Instalovaný výkon nových střešních fotovoltaik od ČEZ Prodej v roce 2019 dosáhl 2 800 kWp. Bateriových systémů pro ukládání vyrobené energie bylo loni nainstalováno 458.

Zdroj: ČEZ

Zdroj: ČEZ

 

Největší zájem v Praze a okolí

 

Zhruba třetina fotovoltaik vyrostla Praze a ve Středočeském kraji, cca deset procent pak na severu Moravy, v Ústeckém kraji a na Plzeňsku. Instalace provádí Tenaur, dceřiná společnost ČEZ Prodej.

 

„Tahounem zájmu o střešní fotovoltaické elektrárny jsou domácnosti bydlící v okolí hlavního města. Blízko Prahy rostou nové domy a je tu vysoká kupní síla obyvatel. Zájem je i v částech republiky, které se snaží zlepšit kvalitu ovzduší jako v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Důraz na sofistikované systémy

ČEZ Prodej se více zaměřuje na sofistikovanější systémy propojené s bateriovými úložišti nebo s tepelnými čerpadly vzduch-voda. Baterie mohou pokrýt jeden až dva dny běžné spotřeby a kombinace s tepelnými čerpadly umožňuje využít vyrobenou elektřinu nejen ke svícení a k pohonu spotřebičů, ale také k vytápění domácností. Tepelných čerpadel loni instalovala společnost 358.

 

„Využíváme vlastního řídicího systému TENGEO, který umožňuje fotovoltaiku, baterii i čerpadlo jednoduše na dálku ovládat a monitorovat z mobilního telefonu. Navíc se pomocí TENGEO dají ovládat prakticky veškeré spotřebiče v domě nebo klidně i vrata od garáže,“ říká manažer pro čisté technologie ČEZ Prodej Jakub Rous.

 

„Jedna aplikace stačí na všechno, není jich potřeba víc. Aplikace zajistí, že se dům skutečně chová jako celek,“ dodává Rous.

 

Aplikace pracuje také s předpovědí počasí a automaticky snižuje energetickou náročnost. Prakticky to funguje tak, že v nočních hodinách dochází k porovnávání aktuální venkovní teploty s denní předpovědí. Pokud je efektivnější topit později, systém nechá vychladnout místnosti o nastavenou hodnotu, která se v komfortu obyvatel prakticky neprojeví, ale výrazně sníží objem spotřebované elektřiny.