ČEZ letos připojil více než 200 MWp nových solárů

Zájem o připojování nových obnovitelných zdrojů v síti ČEZ Distribuce také letos roste a solární boom pokračuje. Potvrzují to nejčerstvější statistiky za první čtyři měsíce letošního roku.

Zdroj: PixabayCOM

Zájem o fotovoltaiku pokračuje

Společnost ČEZ Distribuce připojila k síti v loňském roce 52 109 fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 605,5 MW. Z valné většiny se jednalo o střešní instalace na rodinných domech, cca 92,5 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na hladině nízkého napětí.

V letošním roce již ČEZ Distribuce přijal a zpracovala 18 700  žádostí na připojení výroben elektřiny. Z toho se v 18 100 jednalo o žádosti na připojení FVE a 126 ks na připojení větrných elektráren. 

Tzv. mikrozdroje neboli výrobny do 10 kW představují cca 70% žádostí. Podobným tempem pokračuje i fyzické připojení a uvedení výroben do provozu. Za první čtyři měsíce letošního roku ČEZ Distribuce připojila 7800 nových výroben s instalovaným výkonem 202 MW. Z pohledu počtu instalací představují FVE na hladině nízkého napětí 97% a z pohledu výkonu je to 42%.

8,3 miliardy korun pro úpravy a posílení sítí

ČEZ Distribuce letos investuje do sítí rekordních 18,6 mld. korun. Úpravy sítí pro připojení obnovitelných zdrojů si vyžádají 8,3 miliardy korun.

Společnost ČEZ Distribuce letos investuje do své distribuční soustavy rekordních 18,6 miliard korun. Pro rychlejší připojení zákaznických požadavků zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren, investují energetici

„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy, tak abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků. Letos investujeme do rozvoje a na obnovu distribuční soustavy dokonce o 1,5 miliardy více než loni. Jedná se tak o historicky největší objem investic a staveb,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Ve srovnání s loňským rokem společnost ČEZ Distribuce investuje o miliardu korun navíc pro rychlejší připojení zákaznických požadavků především v oblasti fotovoltaických elektráren.

Sdílení elektřiny a komunitní energetika

Od začátku letošního roku přijala ČEZ Distribuce 71 ks požadavků na zajištění (zprostředkování) sdílení elektřiny v bytových domech. Do sdílení se tedy plánuje zapojit dalších 71 skupin s 658 odběrnými místy.

V loňském roce se jednalo především o menší skupiny a desítky žádostí, kdy typickým účastníkem sdílení byla skupina do 4 – 6 účastníků resp. odběrných míst. V letošním roce evidujeme více žádostí z panelových domů s 20 a více účastníky.

Energetici se také připravují na komunitní sdílení elektřiny, které by mělo dle tzv. LEX OZE II odstartovat letos v létě. Zákazníci budou moci zakládat energetická společenství (skupiny, jejichž členové si mohou sdílet elektřinu) a sdílet vyrobenou elektřinu Předpokládané spuštění Elektroenergetického datového centra (EDC) by mělo proběhnout 1.8.2024. EDC bude od tohoto data umožňovat a vyřizovat registrační proces sdílení elektřiny a žádosti zákazníků.