ČEZ ESCO staví jednu z největších střešních fotovoltaik nedaleko Prahy

Na střeše centrálního skladu Billy v Modleticích nedaleko Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti u nás, roste fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 1 MWp. Řadí se mezi největší střešní instalace v České republice a Billa z ní začne čerpat zelenou energii v prvním pololetí letošního roku, poté co bude elektrárna připojena k distribuční soustavě.

Zdroj: ČEZ ESCO

Úspora a snížení uhlíkové stopy

Solární elektrárna, jejíž instalaci zajišťovalo ČEZ ESCO, vyrobí kolem 917 MWh čisté elektřiny za rok, což se rovná zhruba spotřebě 260 běžných domácností. Elektrárna ročně uspoří přes 471 tun CO2 oproti tomu, kdyby Billa odebírala klasickou elektřinu ze zásuvky. Pro srovnání – k pohlcení tohoto množství CO2 by bylo potřeba zhruba 60 hektarů lesa nebo vysadit 21 600 stromů.

Rozvoj zelené energetiky a obnovitelných zdrojů je zásadní i pro energetickou soběstačnost Česka. Fotovoltaické elektrárny jsou domácí zdroje a nepotřebují palivo, takže pomáhají nahradit dovážená fosilní paliva. Obnovitelné a další bezemisní zdroje chrání klima a jsou základem evropské energetiky, která do budoucna nespoléhá na elektřinu z fosilních zdrojů.

„Snížení uhlíkové stopy je jedním z významných pilířů naší strategie udržitelnosti, která dále zahrnuje například přísné třídění plastů, co největší recyklaci, programy podpory výsadby alejí, prodej zelených produktů nebo snižování energetické náročnosti našeho provozu. Do roku 2030 chceme snížit emise CO2 o 30 % a pokrytí části naší spotřeby zelenou energií ze slunce je jedním z kroků, který nás k tomuto cíli přiblíží,“ uvádí Dariusz Tomasz Bator, generální ředitel Billa ČR.

V době rostoucích cen energií je vlastní zdroj elektřiny pro Billu výhodný i v tom, že pokryje část spotřeby na řadu let dopředu, a tak společnost uspoří prostředky, které by jinak musela věnovat na nákup elektřiny od dodavatelů.

Zelená energie pokryje pětinu spotřeby skladu

ČEZ ESCO na střeše centrálního skladu instaluje 1846 fotovoltaických panelů, které zabírají plochu 5 300 m2. Využity jsou velkoformátové panely, které jsou oproti těm klasickým přichyceny ke střeše na vícero místech, aby se zabránilo jejich prohnutí, například vlivem sněhu.

Vyrobená elektřina pokryje přibližně pětinu roční spotřeby areálu s kontinuálním odběrem 24/7, ve kterém jsou stovky mrazicích boxů na potraviny.

Billa do fotovoltaiky investuje přes 16 milionů korun. Část investice pokryly dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

„Fotovoltaika pro Billu je jednou z největších střešních instalací v České republice. 1 MW je už opravdu velká elektrárna, svým výkonem zhruba 200x větší, než jsou běžné instalace na rodinných domech. Získání zakázky takového rozsahu je pro nás velký úspěch a také skvělá reference pro další výběrová řízení. Pomůže nám v naplňování naší velké ambice v oblasti instalace fotovoltaik u našich zákazníků, kterou se podílíme v naplňování strategii Skupiny ČEZ Čistá Energie Zítřka,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Sázka na elektřinu ze slunce

ČEZ ESCO hodlá do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků celkem 300 MW fotovoltaických elektráren. Ambicí celé Skupiny ČEZ je do roku 2030 vybudovat 6000 MW v nových obnovitelných zdrojích.

Odborná veřejnost se shoduje, že největší potenciál z obnovitelných zdrojů v České republice má právě fotovoltaika. K dosažení striktních evropských cílů budou potřeba zejména velké pozemní zdroje, nicméně i solární elektrárny na střechách domácností, podniků a veřejných budov mohou výrazně pomoci. V kombinaci s trendem využívat prioritně lokální zdroje a také se zájmem zákazníků snížit účty za energie, jsou fotovoltaiky volbou číslo jedna.

To dokazují i statistiky společností ČEZ Prodej a ČEZ ESCO, které loni instalovaly přibližně 10 MW nových fotovoltaických elektráren v domácnostech i českých podnicích.

Zakázku na výstavbu solární elektrárny v Modleticích získalo ČEZ ESCO na základě výběrového řízení v loňském roce. V současnosti se elektrárna dokončuje a s jejím připojením do distribuční sítě se počítá ještě v první polovině letošního roku.