605 MWp: Rekordní zájem o fotovoltaiky v síti ČEZ Distribuce v roce 2023

Společnost ČEZ Distribuce připojila k síti v roce 2023 celkem 52 109 fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 605,5 MW. Na konci minulého roku bylo v síti společnosti ČEZ Distribuce připojeno 104 700 FVE s instalovaný výkonem 1 896,4 MW.

Zdroj: SGEF

Rekordní zájem

Z valné většiny se jednalo o střešní instalace na rodinných domech, cca 92,5 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na hladině nízkého napětí. Více jak 85% těchto instalací bylo s bateriovým uložištěm.

Rekordní zájem o nové soláry vyvolává potřebu investic do posílení sítě.  ČEZ Distribuce investovala v roce 2023 do nutných úprav distribuční soustavy vyvolaných požadavky na připojení obnovitelných zdrojů 6,5 miliardy korun, letos plánuje cca 7,7 miliard korun.

„Naše společnost má za sebou rekordní rok nejen v počtu připojených solárních výroben, ale také ve výši finančních prostředků investovaných do distribučního zařízení. Celkový objem investic jsme loni navýšili na 16,5 miliard korun, z toho 6,5 miliardy korun šlo do nutných úprav pro posílení sítí z důvodu zvýšeného počtu žádostí na připojení výroben. Letos pak investujeme celkem 18,6 miliard korun a na připojení zelených výroben půjde odhadem cca 7,7 miliard korun,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Pro srovnání za rok 2022 pak energetici z ČEZ Distribuce připojili do sítě 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 188 MW.  

Největší zájem o FVE je ve středních Čechách

Z pohledu krajského rozdělení, energetici za rok 2023 připojili nejvíce solárních elektráren ve Středočeském kraji, celkem 16 303 ks s instalovaným výkonem 168,1 MW.

Na druhé příčce pomyslného solárního žebříku se umístil kraj Moravskoslezský s počtem 8 027 ks fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 87,3 MW.

Bronzové místo pak obsadil kraj Plzeňský, kde energetici připojili do sítě 4 888 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 67,7 MW. Další kraje viz tabulka.

FVE připojené do sítě ČEZ Distribuce v roce 2023

kraj

počet FVE

výkon v MW

Středočeský

16 303

168,1

Moravskoslezský

8 027

87,3

Plzeňský

4 888

67,7

Královéhradecký

4 494

57,7

Ústecký

4 257

46,8

Pardubický

4 199

56,8

Olomoucký

3 764

47,7

Liberecký

2 795

35,1

Karlovarský

1 365

17,4

Zlínský

1 175

11,7

Vysočina

842

9,2

celkem

52 109

605,5

 

První projekty zaměřené na sdílení elekřiny

V roce 2023 přijala ČEZ Distribuce na 78 žádostí na zajištění (zprostředkování) sdílení elektřiny v bytových domech. Možnost sdílet elektřinu v rámci bytového domu vyžilo na zásobovacím území ČEZ Distribuce 45 subjektů a jednalo se o menší bytové domy do 10 bytů.

Detaily pro další zájemce je možno dohledat na webových stránkách Sdílení elektřiny | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Roste zájem o větrné elektrárny

V loňském roce (2023) bylo podáno celkem 288 ks žádostí o připojení VTE s požadovaným výkonem 4 329 MW. Z toho bylo 214 ks žádostí na hladině vysokého napětí a 74 na hladině velmi vysokého napětí.

Aktuálně je k distribuční soustavě ČEZ Distribuce připojeno 96 VTE s celkovým výkonem 329 MW. V roce 2021 to bylo 87 ks VTE. V roce 2023 rok energetici připojili do sítě 7 VTE, v roce 2022 to byly jen 2 VTE.

Mapa podmínek připojování

V rámci vyhodnocování volné kapacity pro připojování výroben je zpracována přehledová mapa oblastí s omezenou možností připojování na napěťové hladině vvn a vn. Aktuální stav je možné sledovat na našich webových stránkách.

Volná distribuční kapacita pro připojování výroben | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Dále je možné ověřit volnou kapacitu pro připojování výrobního zdroje na hladině nízkého napětí v aplikaci PROUD. Proud | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Raketový solární boom již vede k určitým omezením. Energetici musí v některých případech či lokalitách omezovat hodnoty povolovaného výkonu. Situaci ČEZ distribuce průběžně vyhodnocuje a hledá řešení, jak předcházet slabým místům v distribuční soustavě.

Některá řešení jsou rychlejší a některá zaberou více času na přípravu. Při samotné přípravě však energetici naráží na komplikace při majetkoprávním projednávání tras a získání příslušných povolení pro realizaci jednotlivých záměrů.