Čeští politici zpochybňují dopady klimatických změn, které přední světoví vědci považují za prokázané

Zatímco prezident Zeman a další politické špičky České republiky ve svých posledních vystoupeních zpochybnili vývoj klimatických změn ve světě, přední světoví experti mají opačný názor. Na konci minulého roku vědci poprvé dokázali přímý vliv člověkem způsobené klimatické změny na každodenní počasí.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Alespoň takové závěry prohlásili vědci z Potsdamského institutu pro výzkum klimatických dopadů (PIK) ve své studii zveřejněné v prestižním časopise Nature Communications. Tato studie jednoznačně vyvrací dlouho přijímaný názor, že dlouhodobý proces změny klimatu neovlivňuje lokální počasí.

Znečištěné ovzduší zabíjí
Znečištěné ovzduší má dnes na svědomí více lidských životů než cigarety. Německý ústav Maxe Plancka pro biofyzikální chemii vypočítal, že je škodlivé ovzduší každoročně odpovědné za téměř 9 milionů předčasných úmrtí. Jenom v Evropě připraví špatný vzduch za stejnou dobu o život přibližně 800 tisíc lidí.
Na znečištění má velký podíl výroba elektrické energie, které průmyslová soukolí spotřebují obrovské množství. Tyto emise představují asi 40 % veškeré uhlíkové stopy související s energií.

Nová studie prozkoumala řadu výhod plynoucích z dekarbonizace energetického sektoru, který v současné době významně přispívá k emisím uhlíku a globálnímu znečištění ovzduší. Podle výsledků by přechod na obnovitelné zdroje energie mohl snížit zdravotní dopady škodlivého ovzduší z výroby energie až o 80 %. Nikoli vyhlídkově, nýbrž už do poloviny století.
Nejen z tohoto důvodu masivní přechod na nízkouhlíkovou energii odborníci a různé environmentální skupiny již dlouho obhajují a prosazují. Pokud k takové změně dojde, lidstvo pravděpodobně bude schopno zastavit nebo omezit hrozící nárůst globální teploty o 2 stupně Celsia. Právě takové oteplení hodlá odvrátit Pařížská dohoda přijatá smluvními stranami v roce 2015.
Miliony předčasných úmrtí
Ovšem navzdory širokému vědeckému konsensu byla věnována překvapivě malá pozornost dopadům změny klimatu na lidské zdraví. Výzkumníci nyní vypočítali, že se globální využívání například sluneční a větrné energie jistojistě vyplatí.

Pokud by lidstvo začalo většinu energie vyrábět tímto způsobem, nepříznivé účinky výroby energií na lidské zdraví by se snížily o nezanedbatelných 80 %. „Hlavním vítězem dekarbonizace je lidské zdraví,“ uvedl vedoucí studie Gunnar Luderer z Potsdamského institutu.