Český developer CTP míří k uhlíkové neutralitě a investuje do fotovoltaiky

Největší český developer průmyslových nemovitostí CTP hodlá v roce 2021 dosáhnout provozní uhlíkové neutrality. Proto firma hodlá investovat do výsadby lesů a hodlá většinu svých nemovitostí osázet solárními panely o celkovém instalovaném výkonu ve výši až 250 MWp v horizontu několika následujících let.

Zdroj: BayWa

Zdroj: BayWa

Velmi ambiciózní plán

Nedávno společnost CTP představila jeden z nejambicióznějších plánů na dosažení uhlíkové neutrality, který je svým rozsahem mimořádný nejen v Česku. Metr čtvereční lesa a za každý metr čtvereční zastavěné plochy metr lesa navíc. To je pouze jedna část příběhu cesty k uhlíkové neutralitě největšího českého developera průmyslových nemovitostí CTP.

Developer totiž působí v dalších 6 zemích regionu Střední a východní Evropy a patří také mezi největší pětku industriálních stavitelů v Evropě. Na cestě k závazku je tzv. carbon offsetting, ve formě správy a výsadby lesa, pouze jednou z částí celkového environmentálního přístupu CTP.

Martin Vaidiš, který má v CTP na starosti udržitelný design již dříve uvedl: „Skupina CTP jako lídr trhu byla ‘zelenější’, dříve, než se ekologický přístup stal veřejným tématem číslo jedna. Dnes již díky tomu dokážeme velmi dobře spočítat zabudovanou energii našich staveb. Víme tedy, kolik uhlíku musíme na druhé straně ušetřit, respektive absorbovat třeba právě pomocí výsadby zeleně nebo výstavbou obnovitelných zdrojů energií.”

Až 250 MW nových solárních elektráren

CTP vedle uhlíkové kompenzace vlastního provozu dále intenzivně pracuje na snížení své uhlíkové stopy pomocí údržby a vylepšení svých stávajících nemovitostí.

Vedle výměny zdrojů osvětlení a vytápění se zaměřuje také na snižování produkce odpadů, hospodaření s vodou, přesnější měření spotřeb a jejich optimalizaci a také má připraveny projekty pro instalaci fotovoltaických elektráren na střechy svých projektů o výkonu 15-20 MWp. V dlouhodobém horizontu má instalovaný výkon solárních elektráren na střechách budov CTP dosáhnout až 250 MWp.

„Většina laiků si dnes udržitelnou budovu představí jako budovu pokrytou zelení, ale pro skutečné posouzení musíme jít hlouběji do čísel a použitých technologií, certifikátů materiálů o enviromentálním dopadu apod. U industriálních nemovitostí se často hovoří o využití zelených střech, přitom již dnes víme, že intenzivní zelená střecha na střeše industriálního parku nebo logistické haly přináší i značné zvýšení uhlíkové stopy stavby v důsledku nutného zesílení konstrukce,“ dodává Vaidiš.

Nedílnou součástí cesty k uhlíkové neutralitě je i ověření environmentální přívětivosti nových a stávajících budov CTP. Proto společnost přistoupila k unikátnímu projektu certifikace stávajícího portfolia.  

„Pokud je ve stavbě industriálních nemovitostí nějaký trend, který stojí za to sledovat, je to určitě využití alternativních materiálů např. dřevěných prvků v konstrukci hal, využití recyklátu na místo kameniva pro betonové prvky a hledat jejich pragmatickou míru aplikace, nikoliv však jednostranné prosazování,“ pokračuje Vaidiš.

Všechny nové budovy v parcích CTP navrhuje tak, aby dosáhly nejvyšší úrovně v rámci environmentálních certifikací. Ty dnes nesledují pouze energetickou náročnost budovy, ale široké spektrum ukazatelů udržitelnosti včetně nakládání s vodou nebo wellbeing uživatelů budovy. Všechny nemovitosti skupiny CTP, u kterých nebyla certifikace provedena během výstavby, letos získají certifikát BREEAM In-use minimálně v hodnocení Velmi dobré.