Česko se zapojí do projektu evropského vodíkového koridoru

Energetické společnosti EP Infrastructure (EPIF), Eustream, NAFTA a RWE Supply & Trading se pouštějí do výzkumu čistší formy vodíku.  Za tímto účelem společnosti podepsaly memorandum o porozumění, který umožní vznik nového projektu pod názvem The Central European Hydrogen Corridor (CEHC) nebo-li Středoevropského vodíkového koridoru.

Zdroj: CEHC

Možnosti rozvoje vodíkových technologií

Společnosti chtějí společně prozkoumat možnosti rozvoje nejmodernějších zařízení na výrobu modrého vodíku, tedy čistší formy vodíku, na východním Slovensku. Firmy to uvedly ve společném prohlášení.

Cílem projektu CEHC je analýza možnosti vytvoření vodíkové „dálnice“ ve střední Evropě pro přepravu vodíku z hlavních oblastí zásobování vodíkem na Ukrajině přes Slovensko a Českou republiku do oblastí poptávky po vodíku v Německu. Vodíkový koridor rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a jeho spotřebiteli v České republice a na Slovensku.

Společnost RWE Supply & Trading by mohla odebírat a dovážet vyrobený vodík do Německa a na další klíčové trhy RWE v západní Evropě. Vodík by pak mohl být přepravován do Německa prostřednictvím upraveného plynovodu Eustream.

Oxid uhličitý zachycený při výrobě vodíku by mohl být uložen ve vyčerpaných ložiscích zemního plynu na Slovensku nebo v sousedních zemích středovýchodní Evropy. Partneři se chtějí podílet na urychlení náběhu vodíkového hospodářství a významně přispět k evropským ambicím v oblasti dekarbonizace.

Vysoká poptávka

Podle prohlášení společností, které participují na projektu CEHC, je Ukrajina velmi slibnou budoucí hlavní oblastí dodávek vodíku, která nabízí vynikající podmínky pro velkokapacitní výrobu ekologického vodíku. Ukrajina je také dobře propojena s Evropou rozsáhlým systémem plynovodů, který může být znovu využit k přepravě vodíku do střední Evropy.

RWE Supply & Trading je obchodní odnoží energetické společnosti RWE, která se zaměřuje na výzkum v oblasti zeleného vodíku. RWE Supply & Trading usiluje o dovoz zeleného a nízkouhlíkového vodíku a jeho derivátů (např. čpavku) do Německa a na další evropské trhy, aby doplnila vlastní výrobu zeleného vodíku společnosti RWE.

„Očekáváme významnou poptávku po dovozu nízkouhlíkového vodíku do Německa s cílem uspokojit domácí trh již v roce 2030. Potenciální odběr nízkouhlíkového vodíku vyrobeného na Slovensku a jeho dovoz do Německa prostřednictvím upravené potrubní infrastruktury by tuto poptávku uspokojil a zároveň by podpořil vytvoření infrastruktury potřebné pro budoucí dovoz zeleného vodíku z východní Evropy, včetně Ukrajiny,” uvedl Ulf Kerstin, provozní ředitel společnosti RWE Supply & Trading GmbH v tiskové zprávě Energetického a průmyslového holdingu.

EPIF, Eustream a NAFTA jsou lídry v oboru plynové infrastruktury v regionu střední a východní Evropy. Obě společnosti zastřešené EPIF plánují vstup do oblasti vodíkového hospodářství a s tím spojené infrastruktury.

„Společnosti v portfoliu EPIF provozují infrastrukturu, která je důležitá pro mezinárodní přenos vodíku a jeho skladování. Ležíme mezi předpokládanými centry výroby ve střední a východní Evropě, včetně Ukrajiny a spotřebou v Německu a dalších západoevropských zemích. Spolupráce s RWE nám umožní společně prozkoumat příležitosti, které jsou důležité pro úspěšnou energetickou transformaci EU,“ říká Gary Mazzotti, generální ředitel společnosti EP Infrastructure.

Důležitý krok k rozvoji podnikání v oblasti vodíku

Očekává se, že Německo bude jednou z největších oblastí poptávky po vodíku v Evropě. Dovoz značného množství vodíku je nezbytný pro uspokojení předpokládané poptávky v tomto regionu.

Projekt CEHC umožní navazování partnerství s výrobci vodíku, velkými spotřebiteli vodíku a dalšími společnostmi z oblasti plynárenské infrastruktury, aby pomohla usnadnit výrobu a spotřebu vodíku ve střední Evropě.

„Skladování vodíku hraje zásadní roli v dosažení úspěšného vodíkového hospodářství. Naše dlouhodobé zkušenosti se skladováním a naše strategická poloha nám umožňují významně přispět ke spolupráci v oblasti skladování vodíku a CO2,“ říká Martin Bartošovič, generální ředitel společnosti NAFTA.

Společnosti ustanovily společnou pracovní skupinu, která vytvoří plán realizace projektu a v následujících měsících povede dialogy s příslušnými zainteresovanými stranami umožňujícími realizaci projektu, a to především na Ukrajině, v České republice a v Rakousku. Všechny společnosti považují memorandum za důležitý krok k dalšímu rozvoji svého podnikání v oblasti vodíku.