Česko může získat přes miliardu eur z Národního plánu obnovy na transformaci energetiky a další reformy

Česká republika má k dispozici z fondu obnovy 180 miliard CZK, na co je využije si stanovila v Národním plánu obnovy. Jedná se o prostředky na investice a reformy, zejména v oblasti digitalizace, vzdělávání, podpory podnikání, energetické infrastruktury, zdraví a výzkumu.

Zdroj: MPO

Významný milník

Podle sdělení Ministerstva průmyslu již Česká republika podala Evropské komisi (EK) svou první žádost o výplatu finančních prostředků z Národnímu plánu obnovy (NPO). Pokud EK vyhodnotí splnění 37 dílčích milníků a cílů kladně, obdrží Česko 1 066 888 563 EUR z celkové částky 7,1 miliard EUR.

Nyní má komise dvouměsíční lhůtu na posouzení žádosti. NPO vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti.

„Udělali jsme významný krok pro to, abychom obdrželi část výplaty z Nástroje pro oživení a odolnost za splnění skupiny milníků a cílů Národního plánu obnovy. Úspěšně jsme splnili první část plánu, která byla složitá a zahrnovala zahájení řady procesů, nastavení kontrolních a implementačních mechanismů, ale i zrealizování zásadních investic v období pandemie covid-19,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Část úkolů je tedy za námi, ale před námi stále zbývá velké množství výzev, které jsou s tímto plánem spojeny.“

Další nezbytné kroky

První výplata je spojena s reformami a investicemi, které jsou úspěšně realizovány napříč mnoha rezorty. Mezi tyto reformy a investice patří například:

  • Začal platit nový stavební zákon, který přinese zrychlení a zjednodušení procesu povolování staveb
  • V rámci protikorupčních reforem platí nový zákon o soudech a soudcích
  • Přes čtyři tisíce středních a základních škol bylo vybaveno digitálními zařízeními. Schváleny byly také nové vzdělávací programy posilující digitální gramotnost a výpočetní myšlení
  • Projekty v oblasti dopravy přinesly zvýšení počtu přejezdů se zvýšenou úrovní bezpečnosti, prodloužení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras či dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunel
  • Vláda schválila Národní onkologický plán ČR 2022–2030, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou onkologickou společností. Jeho vizí je zajistit českým obyvatelům možnost prevence vzniku onkologického onemocnění a v případě jeho rozvoje zajistit nejvyšší možnou kvalitu péče a života.

Zacíleno na prosperitu a ekologickou transformaci

Hlavními cíli Národního plánu obnovy jsou zvyšování ekonomické prosperity a kvality života. Pokud bude ČR i nadále svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 7,1 miliard EUR, které jsou rozložené do devíti výplat.

Český plán má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard EUR na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.

Více informací o aktuálním dění, vypsaných výzvách či stavu plnění Národního plánu obnovy naleznete na www.planobnovycr.cz.